Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Spelare från 15 år och äldre

Spelare fr.om 15 år som vill byta förening och fyller lägst 16 år definieras i paragraf 8:3 (enligt SHF:s bestämmelser) som licenserade spelare. För spelare som under kalenderåret fyller 15 år börjar detta handhavande att gälla från den 1 juli. Är spelaren också U19 och yngre, ska spelaren och den nya föreningen ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1 i Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, TBBU) samt känna till dokumentet ”Att byta förening”.

Administration:
Övergång initieras av mottagande förenings tävlingsansvarig/ kanslist/ firmatecknare som har rätt administratörsrättigheter i IOL. Mottagande förening betalar övergångsavgiften via elektronisk inbetalning efter uppmaning via mail. När övergångansökan initierats går ett mail för godkännade till spelaren (eller spelarens vårdnadshavare om spelaren är under 18 år) och den förening som spelaren lämnar. Godkänd övergång bekräftas på SHF:s hemsida. Innan övergången finns registrerad där så är övergången inte godkänd. Detta är viktigt.

Om det uppstår tekniska problem med en övergång ska kontakt tas med SHF:s tävlingsavdelning. SHF strävar alltid efter att ge snabb service med brådskande övergångar, men kan inte garantera en särskild handläggningstid. Om ansvarig mottagare av mail i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergång eller om den tillhörande föreningen vägrar godkänna anmälan kan kontakt tas med Svenska Handbollförbundet, transfer@handboll.rf.se.

När en spelarövergång har registrerats måste det gå minst fjorton (14) dagar innan en ny övergång kan registreras på samma spelare. Datumen räknas från registreringsdatumet.

Lär mer under paragraf 8:3 och 8:4 i Tävlingsbestämmelserna samt på Svenska Handbollförbundets hemsida. Länk till annan webbplats.

Spelarövergångar
När du tänker byta klubb inom Sverige gäller SHF:s tävlingsbestämmelser som reglerar hur övergången får gå till.

Datum
1 maj - 15 februari
Under denna period kan övergångar göras.

1 maj - 30 juni
Under denna period kan Du byta klubb utan att föreningarna är överens (förutsatt att Du inte står under gällande kontrakt).

1 juli - 15 februari
Förutsättning för att byta förening; föreningarna är överens och/eller kontraktet löpt ut.

16 februari - 30 april
Under denna period får inga övergångar ske.

Samarbetsavtal
När det gäller övergångar mellan klubbar med samarbetsavtal, se kapitel 9 i SHF:s tävlingsbestämmelser.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Författare:

Email: