Gå till innehåll

Spelare upp till 14 år

Klubbyten för unga spelare ska ske enligt Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser För Barn och Ungdom (TBBU). Följande gäller:

Barn U7-U11
Alla spelare som är yngre än vad som definieras i paragraf 8:3 (enligt SHF:s bestämmelser) för spelare utan licenskrav, eller ickelicensierade spelare. Om Barn vill byta förening ska de kunna göra detta fritt under hela året oavsett om föreningarna är överens eller ej. Spelaren och nya föreningen ska ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1 i Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, TBBU).

Administration:
Den mottagende (nya) föreningen ska registrera spelaren som aktiv i IOL. Övergången är gratis. Det är endast tävlingsansvarig/kanslist/firmatecknare med rätt administratörsrättigheter för IOL som kan genomföra övergången. Synkroniseringen sker till SHF:s spelarregister och spelaren återfinns i den nya föreningen nästa dag. Information om övergången ska skickas till den förening som spelaren lämnar.

Yngre ungdom U12-U14
Alla spelare som är yngre än vad som definieras i paragraf 8:3 (enligt SHF:s bestämmelser) för spelare utan licenskrav, eller ickelicensierade spelare. För yngre ungdom (dock ej U15, se äldre ungdom) delas övergångsperioderna in i gröna och röda perioder, och under röd period är möjligheten till övergång begränsad och en spelare kan enbart byta förening pga särskilda skäl. Spelaren och nya föreningen ska ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1 i Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, TBBU) samt känna till dokumentet ”Att byta förening”.

Administration:
Övergång initieras av mottagande förenings tävlingsansvarig/ kanslist/ firmatecknare som har rätt administratörsrättigheter i IOL. Övergången är gratis. När övergångansökan initierats går ett mail för godkännade till spelaren (vårdnadshavare), och till den mottagande föreningens distriktsförbund. När dessa två parter godkänt övergången blir spelaren omedelbart spelklar och övergången publiceras bland aktuella övergångar på svenskhandboll.se

Aktuella övergångar inom HF Öst U12-U14 Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Författare:

Email:

Intressant? Dela gärna!