Gå till innehåll

Barn & Ungdom U8-U19

Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) är ett dokument som samlar ett antal centrala bestämmelser för barn och ungdomar. Syftet är att skapa ett gemensamt ramverk för barn- och ungdomshandbollen i Sverige. Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshandboken (TH) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller. Serieadministratör som har starka skäl att göra undantag från någon paragraf i dessa bestämmelser har möjlighet att ansöka om det till Svenska Handbollförbundet. På sidan finner ni länkar till Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, bilagor, samt Tävlingsföreskrifter för Handbollförbundet Öst Barn och Ungdom.

Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.

Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2023-02-27

Författare:

Email: