Gå till innehåll

Parahandboll

Tävlingsbestämmelserna reglerar gåendehandbollens klasser i tävlingsspel i Svenska Handbollförbundet och Handbollförbundet Öst HF organiserade tävlingar och i sanktionerade turneringar. Bestämmelserna reglerar ej vilka spelare med andra diagnoser, än de omnämnda i bestämmelserna, som kan deltaga i föreningarnas verksamhet och i enskilda matchutbyten föreningarna emellan.

Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Författare:

Email: