Gå till innehåll

HF Öst Årsmöte 2021

För årsmötet gäller

Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst. Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt. Man får bara vara röstberättigad för en förening.

Samtliga röstberättigade föreningar behöver fylla i en fullmakt Pdf, 43.4 kB, öppnas i nytt fönster. inför årsmötet, vilken finns utskickad via e-post.
Den ska skickas till anna.bisso@handbollost.se senast 2021-06-18 kl 12.00

Mötesinbjudan till Microsoft Teams kommer skickas ut till samtliga anmälda deltagare i idrottsonline.

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare:

Email: