Gå till innehåll

StHF Årsmöte 2018

Varmt välkomna till Stockholms Handbollförbunds 84e årsmöte den 7 juni 2018 på Hotell Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm. OSA senast 28/5 via mail till info@stockholmhandboll.se

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.Vi uppmanar föreningarna att vara representerade på årsmötet för att både medverka till en lyckad avslutning på handbollsåret men också för att vara med och påverka det kommande verksamhetsåret.

Inbjudan mailas också ut till föreningens ordförande (eller den officiella mailadress vi har).

Dokumenten till årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan senast 2 veckor innan årsmötet, enligt stadgarna, så håll utkik.

För årsmötet gäller:

Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Ett ombud får endast representera en förening. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst.
Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt. Fullmakten skall inges till förbundssekreteraren innan årsmötet.

Behöver ni fylla i en fullmakt inför årsmötet hittar ni den här, fullmakt. Dokumentet fylls i, skrivs under och returneras till: info@stockholmhandboll.se

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare:

Email: