Gå till innehåll

StHF Årsmöte 2019

Varmt välkomna till Stockholms Handbollförbunds 85e årsmöte den 13 juni 2019 på AtSIX, Brunkebergstorg 6, Stockholm. OSA senast 5/6 via mail till info@stockholmhandboll.se

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.Vi uppmanar föreningarna att vara representerade på årsmötet för att både medverka till en lyckad avslutning på handbollsåret men också för att vara med och påverka det kommande verksamhetsåret.

Inbjudan mailas också ut till föreningarnas ordförande och/eller den officiella mailadress vi har.

Dokumenten till årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan senast 2 veckor innan årsmötet, enligt stadgarna, så håll utkik.

För årsmötet gäller:

Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Ett ombud får endast representera en förening. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst.
Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt. Fullmakten skall inges till förbundssekreteraren innan årsmötet

Behöver ni fylla i en fullmakt inför årsmötet hittar ni den här, fullmakt. Dokumentet fylls i, skrivs under och returneras till: info@stockholmhandboll.se eller tas med till årsmötet och lämnas på plats.

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare:

Email: