Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Anmälan till bestraffning

Anmälan till bestraffning kan göras av vem som helst som sett eller på något sätt deltagit vid en match och som anser att något som inträffat under matchen som bryter mot handbollens spelregler eller som enligt Riksidrottsförbundets stadgar kap 14 §2 --> Pdf, 157.7 kB. kan bestraffas.
Anmälan till bestraffning kan göras i matcher i alla åldersklasser från U7 till seniorhandboll.

Anmälan kan dock endast göras mot någon som på något sätt varit delaktig i matchen, en åskådare kan exempelvis inte anmälas. En åskådare kan dock själv inkomma med anmälan till bestraffning.

Vanligast är att domarna i en match gör anmälan till bestraffning utifrån att de visat ”Blått” kort (rött kort med rapport), till spelare eller ledare. Domare som visat blått kort/rött med rapport har en SKYLDIGHET att göra en anmälan till bestraffning, dvs man kan inte som domare om man visat blått kort/rött med rapport välja att sedan INTE skriva någon anmälan.

Formulär för domare för att kunna skriva en anmälan till bestraffning finns här -->. Word, 50.5 kB.

Anmälan till bestraffning kan endast göras skriftligt och görs till det distriktsförbund där den anmälde har sin hemhörighet. (undantag: anmälningar som rör matcher HBL Dam/Herr, Herr/damallsvenskan och Div 1 anmäls till Svenska Handbollförbundet, ej till distriktsförbund)

Om någon annan än domare anmäler (som anmäler via formuläret) är det viktigt att det är tydligt:
- att det handlar om en anmälan till bestraffning
- vem det är som anmäler (namn och kontaktuppgifter, man kan inte anmäla anonymt)
-vem det är som anmäls (namn)
-att händelsen som anmäls beskrivs så tydligt som möjligt
- att det anges vilken regel enligt handbollens regelbok eller vilken paragraf i RF stadgar som den anmälde brutit emot

Anmälan till bestraffning behöver för att kunna behandlas göras senast inom 2 månader från att händelsen inträffade eller blev känd.
Anmälningar till bestraffning i HF Syd hanteras av Disciplinnämnden (DN)
Anmälningar till bestraffning i HF Syd skickas till
david@handbollsyd.se (ansvarig tjänsteman), helst i word-format.

Hänvisning gällande bestämmelser om anmälan till bestraffning:
RFs stadgar kap 14 Pdf, 157.7 kB.
SHF tävlingsbestämmelser §7 Pdf, 113.5 kB.
Regelboken för handboll, regel 8 Pdf, 163.5 kB.

Vad händer efter anmälan?

 1. Kontroll görs att anmälan är fullständig och har inkommit inom 2 månader från att händelsen som är anmäld inträffat. Om anmälan är ofullständig kan anmälaren få möjlighet att komplettera med det som saknas. Om den som anmäler inte är direkt berörd av händelsen får anmälan avvisas. Det är DN som avgör vem som ska anses vara direkt berörd av händelsen.

  Den som är anmäld och dennes förening ska efter att anmälan inkommit och innan DN tagit beslut ges möjlighet att yttra sig om anmälan. Därför tillskrivs alltid den anmälde och dennes förening skyndsamt i samband med att anmälan inkommer. Vanligtvis har den anmälde och dennes förening 7 dagar på sig att yttra sig om anmälan skriftligt. Den anmälde eller dennes förening måste inte yttra sig skriftligt, men ska ges möjlighet att göra det. Om svarstiden gått ut och den anmälde/dennes förening inte yttrat sig har DN rätt att pröva ärendet vidare.
  Undantag: Om DNs ordförande finner det sannolikt att en anmäld händelse kommer föranleda minst avstängning har denne rätt att stänga av den anmälde under tiden utredning pågår, detta utan att den anmälde eller dennes förening fått möjlighet att yttra sig om anmälan.

 2. När svarstiden gått ut är det dags för DN att som det heter pröva ärendet, dvs behandla ärendet och avgöra om den anmälde gjort sig skyldig till det hen är anmäld för och bestämma eventuell påföljd.
  Notera att prövning i ett ärende sker även om inte den anmälde eller dennes förening yttrat sig gällande anmälan.
  Om yttrande från den anmälde har inkommit ska det yttrandet liksom det som beskrivs i anmälan tas i beaktning av DN.
  DN har också möjlighet att till viss del själva göra efterforskningar och exempelvis be andra som varit på plats vid matchen om yttrande gällande den anmälda händelsen om DN tror att det kan underlätta i prövningen av ärendet.
  DN får dock endast pröva den eller de händelser som anmälan gäller och utifrån det som framkommit av anmälan och yttrande från den anmälde/dennes förening eller yttranden från andra som DN begärt in.
  Vid bestämmande av påföljd och exempelvis avstängningens längd/bötesbelopp ska DN enligt RF stadgar bl.a. ta hänsyn till den anmäldes ålder, om den anmälde varit föremål för anmälan till bestraffning tidigare, och om den anmälde av sin egen förening ålagts någon form av bestraffning gällande den händelse som är anmäld.

  4. När DN prövat och beslutat i ärendet ska det skyndsamt (senast inom 3 dagar från beslut) meddelas till alla inblandade parter, dvs både till anmälaren och den anmälde. Detta gäller oavsett om DN har friat eller fällt den anmälde. Beslut från DN meddelas alltid skriftligt.

  Möjliga påföljder om man anmälts till bestraffning och man befinns ha gjort sig skyldig till det man anmälts för är:
  - Tillrättavisning
  - Avstängning*
  - Böter

  *Vid beslut att stänga av den anmälde uttrycks det alltid i form av ett start och slutdatum för avstängningen, och inte i ett visst antal matchtillfällen.
  Avstängning kan gälla:
  - Tävling och uppvisning i handboll (som spelare i tävlingsmatcher och icke tävlingsmatcher)
  - Uppdrag i handboll (exempelvis ledaruppdrag el liknande)
  - tävling/uppvisning/uppdrag i handboll (dvs icke tävlings/tävlingsmatcher och uppdrag, dvs både som spelare och ledare)

  5. Beslut av DN kan alltid överklagas av de inblandade parterna (anmälare och den anmälde). Överklagan av HF Syds DNs beslut görs till SHFs disciplinnämnd inom 3 veckor från att beslutet mottagits. Information om hur ett beslut överklagas ska alltid framgå av beslutet.

Not 1: Ovanstående är en kortfattad sammanfattning av hantering av anmälan till bestraffning, för mer detaljerad information om ett ärendes gång, beslutsfattande, påföljder mm, se RFs stadgar Kap 14 och SHF tävlingsbestämmelser §7.

Not 2: Alla beslut från HF Syds DN publiceras på HF Syds hemsida här --> på samma sätt som SHF DN publicerar sina, enligt nedan:

 • Ärendenummer och när informationen publicerades
 • Match: här anges matchnummer och inom parentes vilken serie det handlar om
 • Anmäld part: här anges spelarens tröjnummer, alternativt ledarens bokstav
 • Utredning enligt: här anges vilken regel som den anmälde utreds för brott mot
 • Dom: här anges om den anmälde fälls eller frias
 • Påföljd: vid fällande dom anges här vad straffet blev
 • Beslut meddelat: Här anges vilket datum som beslut meddelats

Publicerad: 2023-10-26

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Författare: David Olsen

Intressant? Dela gärna!