Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Framtidens handbollsförening

Svenska handbollförbundet genomförde under 2022 en stor omorganisering av våra handbolldistrikt, då vi gick från tretton distriktsförbund till fem distriktsförbund. Syftet med förändringen var att skapa ett mer likvärdigt stöd till alla handbollsföreningar, större kraft för utveckling och tätare samverkan mellan svenska handbollförbundet, SDF och RF-SISU:s distriktsorganisation.

 

Organisationsförändringen ledde även till att föreningsutveckling är en naturlig del av svensk handboll, nu har svenska handbollförbundet tagit nästa steg.


Under de kommande två åren kommer våra fem handbolldistrikt i nära samverkan med RF-SISU distrikten arbeta med vårt gemensamma uppdrag - Framtidens handbollsförening. Uppdraget syftar till att RF-SISU distrikten ska möta alla handbollsföreningar med LOK-stödsverksamhet och genomföra ett processarbete tillsammans med föreningarna.

  • Ett nytt handbollsspecifikt material - Framtidens handbollsförening
  • Gemensamt uppdrag med RF-SISU

Tillsammans med RF-SISU distrikten vill vi skapa ännu närmare samverkan mellan SDF, RF-SISU distrikten och handbollsföreningarna, en samverkan vi tror leder till ännu starkare handbollsföreningar runt om i landet.

Kom igång med framtidens handbollsförening

Utvecklingsarbetet startar med att er förening och en idrottskonsulent genomför en nulägesanalys av föreningen, i syfte att identifiera potentiella utvecklingsområden. Det framtagna materialet "Framtidens handbollsförening" kan ni använda som stöd i processen vars syfte är att inspirera och vägleda er som är engagerade, till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete i föreningen.

Är ni redo att börja er utvecklingsresa?

"Alla förändringar leder inte till utveckling men all utveckling förutsätter förändring"

Steg 1

Kom igång

Första kontakt

Steg 2

Processarbete

Nulägesanalys

Steg 3

Nästa steg

Framtiden

Checklistor - föreningsutveckling från grunden
Interaktiv PDF för nuläge och utvecklingsområden
Framtidens handbollsförening

Peter Kanth

peter@handbollmitt.se

Emelie Berggren

utveckling@handbollnorr.se

Peter Wadbro

peter.wadbro@handbollsyd.se

Tobias Küller

tobias.kuller@handbollvast.se

Anders Mattsson

anders.mattsson@handbollost.se