Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Hand the Ball


Hand the Ball engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering och kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat.


Vårt syfte är att agera plattform för en positiv fritid och för att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa.

Kom i gång med Hand the Ball


Sedan 2020 ingår Hand the Ball i Svenska Handbollförbundets verksamhet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt inom den egna verksamheten.


Läs mer om hur ni kan komma igång med Hand the Ball i föreningen.

Den gröna bollen

Verksamhetens utgångspunkt är den gröna, mjuka, streethandbollen som med sin unika utformning bjuder in till lek och rörelse. Bollen är också en symbol för positivt idrottande.

Fler i rörelse

Med hjälp av konceptet Hand the Ball når vi ofta ut till barn och unga som inte naturligt kommer i kontakt med handboll och på platser där föreningslivet sällan spelar en stor roll.

Nyheter

Hand the Ball i skolan

Challenge

Hand the Ball Challenge är en aktivitetssatsning skapad för att inspirera elever i skolan till rörelse och aktivitet, både inne i klassrummet och ute på skolgården.

Trygghetsresan

Tillsammans med Hjulsta grundskola och HejEngagemang har vi tagit skapat trygghetsresan med syfte att öka tryggheten i skolan genom att fläta samman rörelse och värdegrundsarbete.

Om Hand the Ball

Hand the Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse.

Målet är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barn en god upplevelse som stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Hand the Ball-aktiviteter kan äga rum där barn och unga befinner sig naturligt - på skolgården, torget, fritidsgården, inomhus eller liknande genom exempelvis skolan eller föreningen. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även de som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer på handtheball.se. Länk till annan webbplats.