Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Paraverksamhet i föreningen

Starta upp!

I svensk handbolls Strategi 2025 finns tydliga mål om att öka antalet föreningar som erbjuder paraverksamhet.

Sedan 1 januari 2023 har det skett en namnändring inom paraverksamheten. Gåendehandboll benämns numera parahandboll. Parahandboll som paraplybegrepp ska i stället benämnas som Para. I beskrivande text kan med fördel paraverksamhet användas.

Är din förening intresserad av att starta upp paraverksamhetl? I vår folder "Starta paraverksamhet i föreningen Pdf, 592.1 kB." kan du läsa mer och får tips och råd om att starta verksamhet för rullstolsburna- och/eller parahandbollsutövare. Du kan också kontakta oss så hjälper vi er igång.

Har ni redan befintlig verksamhet inom para i föreningen och vill ha hjälp med att utveckla denna kan du kontakta oss så hjälper vi er vidare.

För att kunna stärka spelarens möjlighet till deltagande rekommenderas föreningar att ta del av varje spelares utredning.

SHF har återkommande sammankomster för spelare dit föreningar har möjlighet att nominera spelare. Regler är enligt SHF:s ordinarie regelverk.

Arrangera tävlingar!

I den mån det är möjligt rekommenderar SHF att tävlingar arrangeras i två klasser inom parahandbollen för att möjliggöra ett nivåanpassat spel där spelarna får chansen att utvecklas utefter sin fysiska och intellektuella nivå, samt för att förebygga skaderisk då ålder och styrka på spelarna annars riskerar vara stor.

Tävlingsbestämmelser och regler


Här hittar du tävlingsbestämmelser för parahandboll >> Word, 65.5 kB.

Här hittar du Spelregler för rullstolshandboll >> Pdf, 164.7 kB.

Anmäl er till tävlingar!

Svenska Handbollförbundet (SHF) samverkar med befintliga tävlingsarrangemang. Det finns två olika tävlingsklasser inom paraverksamheten: parahandboll och rullstolshandboll. Kontakta oss så informerar vi om vilka tävlingar/cuper ni kan delta i och anmäla er till.

Utbildning av framtidens handbollsledare

SHF ser det som viktigt att alla ledare som går utbildningar i Svenska Handbollförbundets regi framöver får ta del av och öka kunskaperna inom områdena handikappkunskap och bemötandefrågor. SHF ser att målgruppen finns med som en naturlig utbildningsdeltagare i framtidens utbildningar som en naturlig utveckling.

Kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare för att få hjälp, råd och vägledning, Peter Svensson, peter.svensson@handboll.rf.se.

TIPS TILL LEDARE

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2023-04-14

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!