Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Elitlicens

I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde Svenska Handbollförbundet (SHF) Elitlicens för föreningar i Handbollsligan (Elitserien herrar säsongen 2005-06). Den av SHF utsedda Liganämnden ska besluta om elitlicens ska utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser.

En motsvarande SHF Elitlicens beslutades om införande för SHE under 2018. Den av SHF utsedda Liganämnden utdelade Elitlicens för första gången i mars 2021 för verksamhetsåret 2021/2022. SHE rapporterar i enlighet med samma regelverk som herrklubbarna. Gemensamma möten hålls mellan Liganämnderna HBL och SHE för gemensamma ärenden (reglemente, svåra ärenden, mm).

Liganämnden herr består av Jan Henriksson (ordf.), Uppsala, Per-Olof Lind, Ystad och Johan Båverud, Vadstena.

Liganämnden dam består av Ingvar Karlsson (ordf.), Lund, Patrik Westerlund (Göteborg) och Pia Jeppson (Helsingborg).

Förbundsstyrelsen beslutade 2020-04-24 att revidera ”Reglemente för Handbollsligans elitlicens” resp. ”Reglemente för SHE elitlicens” som förutom smärre justeringar bl.a. innebär att de allsvenska föreningarna ska omfattas av detta regelverk med en infasningsperiod fram till säsongen 2023/24.

Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i Handbollsligan, SHE och/eller Dam- respektive Herrallsvenskan säsongen 2022-2023.

Uppgifter för Elitlicens:
I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

1.Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2021-2022. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad.

2.Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan för att nå positivt Eget kapital.

3.Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
(Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)

4.Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.

5.Budget för verksamhetsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

6.Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.

Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i Allsvenskan (dam och herr) säsongen 2022-2023.


Uppgifter för Allsvenska föreningar:

1.Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2021-2022. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad.

2.Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan för att nå positivt Eget kapital.

3.Budget för verksamhetsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

4.Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.

För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: liganamnden@svenskhandboll.se och besvaras snarast av Liganämnden.

Samtliga ovanstående uppgifter skall insändas med brev till Svenska Handbollförbundet, Liganämnden, Box 11016, 100 61 Stockholm eller mejlas till liganamnden@svenskhandboll.se senast den 30 september 2022.

Innehållsförteckning


1. Reglemente för Handbollsligan och Herrallsvenskans Elitlicens Pdf, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster.2. Reglemente för SHE och Damallsvenskans Elitlicens Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster.3. Redovisningsprinciper Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.4. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf) Pdf, 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.


5.  Länk till annan webbplats.Budgetmall Excel, 53 kB, öppnas i nytt fönster.


6. Föreningen kan använda sin egen årsredovisning.


7.  Länk till annan webbplats.Kontoplan SHF Word, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


8. Koncernredovisning Mall Excel, 51 kB, öppnas i nytt fönster.


9. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf) Pdf, 88.3 kB, öppnas i nytt fönster.


10.Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf) Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.11. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf) Pdf, 193.8 kB, öppnas i nytt fönster.12. Elitlicens Tidsschema Pdf, 59.2 kB, öppnas i nytt fönster.I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

Svenska Handbollförbundet
Liganämnden
Box 110 16
100 61 Stockholm

Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 30 september 2022.

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2022-10-13

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!