Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Tävlingsbestämmelser 2023-2024

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser som du hittar nedan är fastställda av förbundsstyrelsen och börjar gälla 2023-07-01.

Utöver dessa tävlingsbestämmelser finns

Svenska Handbllförbundets Tävlingsbestämelser

Inför säsongen 2023-2024 har Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser uppdaterats enligt nedan.

 • § 1:3: Det har tydliggjorts hur föreningar får benämna sina lag i tävlingar.
 • § 2:3: Text har förts in som tydliggör hur platser tillsätts om lag tackar nej till avancemang eller kvalspel.
 • § 2:5: Revideringar för att tydliggöra hur reservlag får delta i seriespel.
 • Revideringar i kapitel 6.
 • § 8:12: Det har gjorts omfattande omskrivningar av denna paragraf för att skapa tydliga regler för hur spelare får vandra mellan förenings a-lag och reservlag, samt i förekommande fall mellan förenings olika reservlag.
 • § 9:1: Förtydligande kring samarbetsavtal i USM:s U18-klasser. Om en förening har två samarbetsavtal (ett uppåt och ett nedåt) kan en enskild spelare tilhöra det ena avtalet i seriespelet och det andra avtalet i USM.
 • § 9:2: En ny text införs som gör det möjligt för föreningar på distriktsserienivå att teckna avtal senare än den 15 september. Det kräver dock ett särskilt beslut som fattas efter enskild bedömning.
 • § 9:5: Förtydligande kring reservlag.
 • § 9:6: Förtydligande kring reservlag.
 • § 9:7: Det har införts nya datumgränser för uppsägning av avtal. Texten har även skrivits om för att försöka göra det tydligare vad som gäller olika delar av året.
 • § 9:8: Det har gjorts större omskrivningar av denna paragraf för att tydliggöra hur spelare får gå mellan samarbetsföreningar där minst en förening också har reservlag.
 • § 10:2: Texter som förtydligar arbetsrutinen vid övergång till Sverige under period då nationell övergång normalt inte godkänns.
 • Bilaga 1: Utöver uppdateringar för den nya säsongen har bilagan även skrivits om för att tydliggöra ett antal formuleringar kring kontrakt, samt hur kontraktsnivå ska tolkas när det finns samarbetsförening.

Innehållsförteckning

 • Hela samlad

Kapitel

Bilagor

 

Publicerad: 2022-10-11

Senast uppdaterad: 2023-10-10

Författare: Adam Engström

Intressant? Dela gärna!