Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Inför serieanmälan 2024/2025

Nu börjar planeringen inför seriespel säsongen 2024/2025. Vi kommer alltjämt stå inför utmaningen att kunna erbjuda alla ett givande seriespel samtidigt som vi vill hålla nere reseavstånden.

 

Viktiga datum

- I början på april skickas anmälningsinformation för seriespel ut till respektive förening.
- 1 maj ska anmälan vara klar i Profixio.
- I samband med serieanmälan senast 1 maj vill vi också ha in eventuell ansökan om samverkan. Samverkansavtal behövs om två föreningar avser att spela med ett gemensamt lag eller om en förening ska låna spelare från annan förening till seriespel. Läs mer om det i TBBU, tävlingsbestämmelserna för barn & ungdom.
- I mitten på maj får föreningen ut ett förslag till serieindelning. Förslaget är ute på remiss under en begränsad tid. Mer information om det kommer ihop med förslaget.
- 1 juni fastställs serieindelningen av tävlingskommittén. Efter fastställandet betalar man en anmälningsavgift oavsett om man senare drar ut ett lag.
- Vecka 25 är vår målsättning att skicka underlag för matchläggning ut från distriktet till respektive förening.
- I mitten på augusti ska matchläggning för alla serier som HFV administrerar vara klart och inlagt i profixio från förening. Exakt datum meddelas senare

För att det ska finnas garantier för att ni får med ert lag (barn & Ungdom) i den nivå/klass ni önskar så måste ni ha anmält laget senast 1 maj. Därefter har lagen möjlighet att inkomma med önskemål om tillägg eller ändring under remisstiden. Det som då inkommer är ett önskemål som tävlingskommittén beslutar om de kan tillgodoses utan att de serieindelningar som gjorts efter 1 maj påverkas på ett sätt som berör andra lag/serier.

 

Nyhet, ny speltid i U14 raka serier

U14 i raka serier - dvs serie med möte hemma - borta spelar 2 x 25 minuter fr.o.m. säsongen 2024–25 (tidigare 2 x 20 minuter).

Blir laget inlagt i en sammandragsserie så kommer speltiden att vara 2 x 20 minuter.

I sammandragsserier spelas det övervägande 2 matcher vid varje tillfälle därav att speltiden ligger kvar på 2 x 20 minuter säsongen 2024-25.

Förändringen grundar sig i att många lag som har längre resa upplever att matchtiden är för kort när man åker på en match som har en enkel resa på ca 7-10 mil och ibland ännu längre.

Vårt distrikt har många utmaningar och en av dom är geografin och de längre resorna som många av våra föreningar drabbas av.

Samtidigt behöver vi ta hänsyn till bristen på halltider, föreningars ekonomi och spelarnas belastning.

Frågan har varit uppe till diskussion i tävlingskommittén som sen har skickat frågan för beslut till HFV styrelse. Vid sitt senaste möte 22/2 beslutade HFV styrelse att vi till kommande säsong inför en längre matchtid i U14 i raka serier.

Under säsong kommer det att följas upp för att sedan kunna göra en utvärdering inför säsongen 2025-26.

 

Information seriespel

Nedan följer information om alla de klasser vi bjuder in till, senior, parahandboll, barn & ungdom.


Seniorserier administrerade av Handbollförbundet Väst

Spelas som en rak serie med de lag som kvalificerat sig till serienivån.

- Speltid 2 x 30 minuter
- 3 timeouter
- Tekniskt möte en timme innan match

Spelas som en rak serie med det antal lag som kvalificerat sig till serienivån.

- Speltid 2 x 30 minuter
- 3 timeouter
- Förenklat tekniskt möte 30 min innan match

Spelas som två raka serier med de lag som kvalificerat sig för serienivån. Serieindelning görs utifrån geografi baserat på de lag som kvalificerat sig för nivån den aktuella säsongen.

- Speltid 2 x 30 minuter
- 3 timeouter

HFV arbetar vidare utifrån jämställdhetsplanen i vårt seriesystem och nu är vi framme vid att endast ha två serier i damer div. 3 precis som det sen tidigare har funnits i herrarnas serieträd.

Dessa spelas som två raka serier med de lag som kvalificerat sig för serienivån. Serieindelning görs utifrån geografi baserat på de lag som kvalificerat sig för nivån den aktuella säsongen.

- Speltid 2 x 30 minuter
- 3 timeouter

Är lägsta herrserien inom HFV Herr. Antal serier och lag per serier beror på antalet anmälningar till denna nivå.

Vi är ett stort geografiskt distrikt vilket gör att man på denna nivå kan få bortamatcher med ca 60-80 minuters restid. Om man inte har ambitionen att avancera högre upp i seriesystemet och anser att det kan bli för långa resor rekommenderar vi er att titta under rubriken motionsserier.

- Speltid 2 x 30 minuter
- 2 timeouter

Som en följd av förändringarna i damer div. 3 så blir nu återigen division 4 lägsta damserie inom HFV. Antal serier och lag per serier beror på antalet anmälningar till denna nivå.

Vi är ett stort geografiskt distrikt vilket gör att man på denna nivå kan få bortamatcher med ca 60-80 minuters restid. Om man inte har ambitionen att avancera högre upp i seriesystemet och anser att det kan bli för långa resor rekommenderar vi er att titta under rubriken motionsserier.

- Speltid 2 x 30 minuter
- 2 timeouter

HFV bjuder in till spel i motionsserie. Motionsserien ligger utanför ordinarie serieverksamhet vilket innebär att det är fri representation till och från motionslaget från föreningens eventuellt övriga seniorlag. Inga upp- och nedflyttningar.

I motionsserien spelar vi

- Matchtid 2 x 30 minuter
- Rak serie med dubbelmöte (kan bli en förändring beroende på antal lag)
- Utan elektroniskt matchprotokoll
- Vi spelar med matchresultat & tabell
- Endomarsystem tillämpas
- 2 timeouter

Blir det inte genomförbart på grund av för få anmälningar erbjuds de anmälda lagen plats i ordinarie serieverksamhet.

 

Parahandboll administrerade av Handbollförbundet Väst

Vi bjuder in till de båda klasserna Gul & Blå som ni kan läsa mer om nedan. Under säsongen som vi nu har haft så har det bara blivit spel enligt den gula klassen. Om intresset blir större kommande säsong kan det finnas underlag att spela i både Gul & Blå klass

Blå klass: Spelformen är på hög nivå och traditionella handbollsregler kan följas och respekteras. Undantag i regler kan förekomma om behov föreligger. Spelarna har god speluppfattning i kombination med en god fysisk förmåga. Spelarna är i behov av rak och tydlig kommunikation.

Gul klass: Spelformen är på en lägre nivå och handbollsregler kan komma att anpassas. Spelare kan behöva extra stöd i form av ledsagning i samband med att de finns på spelplan. Spelarna har mindre speluppfattning och är i behov av tydligare kommunikation. Spelaren kan omfattas av en fysisk lägre förmåga.

Behov av ledsagning: Vissa spelare kan, för att det ska vara möjligt att delta, behöva ledsagare. Ledsagaren ska inte delta i spelet utan endast möjliggöra för den aktiva spelaren att delta.

- Vår plan är att Parahandbollen spelas i sammandragsform, vanligtvis möts tre lag på ett ställe vilket innebär att varje lag spelar två matcher per speltillfälle. Detta kan komma att bli justerat då det beror på antal lag och geografi.

- Två sammandrag på hösten och två sammandrag på våren

- Matchtid 2x15 minuter eller 3x10, 30 minuters paus mellan matcherna för tillresta lag och en längre paus för arrangerande lag. Mer information innan seriestart.

- Timeout = 1 per halvlek/lag eller 2 per match/lag

- Boll, Inom Parahandboll finns inga rena åldersklasser. Därför rekommenderas det att bollstorlek anpassas efter spelarnas ålder, fysiska funktion och förmåga i samband med matchtillfälle. (se mer under tekniskt möte)

Kommentar: För stöd vid val av bollstorlek, se TBBU under § 2:3 Bollstorlekar

https://www.svenskhandboll.se/handboll-i-sverige/tavling/tavlingsbestammelser-2023-2024 Länk till annan webbplats.

Klister/vax får användas från U12 och äldre vid behov. Klister/vax är ej obligatoriskt vid match. Klister/vax får endast appliceras på fingrarna. Är lagen ej överens ska matchen spelas utan klister/vax.

Kommentar: Det är rekommenderat att man i samband med tekniskt möte (se 3.7 Tekniskt möte) diskuterar om klister/vax ska användas under match.

Om det blir med eller utan klister/vax i sammandragen ber vi att få återkomma om. Under våren blev det utan klister/vax då det bara var en av åtta föreningar som använde det. Blir det fler får vi ta upp det igen.

- Tekniskt möte 30 minuter innan matchstart ska genomföras mellan ledarna och domare. Mer information innan seriestart.
- Vill ni läsa mer om Parahandboll så läser ni mer här

https://www.svenskhandboll.se/handboll-i-sverige/paraverksamhet/parahandboll Länk till annan webbplats.

 

Barn & ungdom administrerade av Handbollförbundet Väst

Det finns olika varianter av seriespel och minihandbollsspel. Se nedan vad som gäller för respektive ålder.

Handbollsfestival Light

6-10 lag från olika föreningar samlas hos en arrangerande förening för en ca 3-timmarsdag med en gemensam, samling, gemensam uppvärmning och minihandbollsspel. Detaljerat upplägg för detta finns färdigt för genomförande och skickas ut till alla föreningar som anmäler lag. Beredskap för att kunna arrangera en Handbollsfestival Light ska finnas.

Sammandrag Minihandboll

Lagen delas geografiskt in i grupper utifrån anmälningsläget. 10-16 lag fördelas på samma plats och speldag. Varje lag spelar 3-4 matcher under dagen. Beredskap för att arrangera ett sammandrag i Minihandboll ska finnas.

Sammandragsserie

Denna variant av seriespel lämpar sig i serier med längre reseavstånd. Det spelas fler än en match per speltillfälle, vanligtvis möts tre lag vilket innebär att varje lag spelar två matcher per speltillfälle. Kan förekomma singelmatcher.

Administratören kan i möjligaste mån undvika de längsta resorna då alla lag inte åker till varandra. Det betyder också att man inte spelar varje helg.

Utöver att man spelar fler matcher vid ett speltillfälle skiljer sig sammandragsserie inte mot rak serie. I de klasser vi registrerar resultat och tabell registreras resultaten på samma sätt som i en rak serie. Alla lag möter i regel varandra två gånger.

Exempel:

I en rak serie med 12 lag och dubbelmöte spelas 22 omgångar där man spelar en gång hemma och en gång borta.

I en sammandragsserie med 12 lag och dubbelmöte spelas 13 omgångar varav varje lag har 4-5 sammandrag hemma och 8-9 sammandrag borta (baserat på 3 lag per speltillfälle).

Rak serie

Lagen delas in i serie utefter anmälningsläget (geografiskt och nivåmässigt) där dubbelmöte, hemma-borta-principen, spelas. Trippelmöte kan förekomma beroende på hur anmälningarna ser ut.

 

Information seriespel per ålder i barn & ungdom

HFV bjuder in till handbollsspel för barn- och ungdomslag enligt följande:

- 2 Handbollsfestivaler Light under våren

- Endast för lag födda 2017 (rena underåriga lag ej tillåtna)

- Om en förening anmäler fler lag och om inte annat önskemål anges åker föreningens lag till samma arrangör per tillfälle (upp till 4 lag därefter delar vi på dem om geografin tillåter det för att undvika för många internmöten)

- Vi bjuder in till en F7-klass och en P7-klass. Vill man spela med mixat lag så går det bra. Då anmäler man laget till den klass man har flest spelare av. Det ska tydligt framgå i lagnamnet om det är ett mixat lag.

- Spelform är minihandboll

- Spel 5 mot 5 (4 utespelare + MV).

- Rekommenderat antal spelare per lag är inte fler än 6-7 spelare.

- Anmälan för höstens handbollsfestival ska vara inne senast 1 maj i samband med den ordinarie serieanmälan. Ny anmälan görs till vårens sammandrag. Inbjudan till detta skickas ut under hösten.

- 2 Handbollsfestivaler Light under hösten

- 3 minihandbollssammandrag under våren

- Endast för lag födda 2016 (rena underåriga lag ej tillåtna)

- Om en förening anmäler fler lag och om inte annat önskemål anges åker föreningens lag till samma arrangör per tillfälle (upp till 4 lag därefter delar vi på dem om geografin tillåter det för att undvika för många internmöten)

- Vi bjuder in till en F8-klass och en P8-klass. Vill man spela med mixat lag så går det bra. Då anmäler man laget till den klass man har flest spelare av. Det ska tydligt framgå i lagnamnet om det är ett mixat lag.

- Spelform är minihandboll

- Spel 5 mot 5 (4 utespelare + MV).

- Rekommenderat antal spelare per lag är inte fler än 6-7 spelare.

- Anmälan för höstens handbollsfestival ska vara inne senast 1 maj i samband med den ordinarie serieanmälan. Ny anmälan görs till vårens sammandrag. Inbjudan till detta skickas ut under hösten.

- 3 minihandbollssammandrag under hösten

- 3 minihandbollssammandrag under våren

- Till vårens spel kan man välja att spela stor plan (spelas som rak serie) eller fortsatt minihandbollsspel

- Om en förening anmäler fler lag och om inte annat önskemål anges åker föreningens lag till samma arrangör per tillfälle (upp till 4-5 lag därefter delar vi på dem om geografin tillåter det för att undvika för många internmöten)

- Vi bjuder in till en F9-klass och en P9-klass. Vill man spela med mixat lag så går det bra. Då anmäler man laget till den klass man har flest spelare av. Det ska tydligt framgå i lagnamnet om det är ett mixat lag.

- Spelform för sammandrag minihandboll höst och vår är minihandboll.

- Spel 5 mot 5 (4 utespelare + MV).

- Rekommenderat antal spelare per lag är inte fler än 6-7 spelare.

- Vid spel på stor plan under vårens spel är spelformatet seriespel.

- Man spelar 6 mot 6 (5 utespelare + MV, Linjespelaren utgår). Detta för att öka bollkontaktsgraden per spelare, ge mer yta per spelare samt för att undvika att linjespelare blir stående, overksam på linjen vilket ofta är fallet i yngre åldrar.

- Matcherna spelas gärna på kortplan om detta finns.

- Rekommenderat antal spelare per lag är 9-10 spelare.

- Anmälan för höstens sammandrag minihandboll ska vara inne senast 1 maj i samband med den ordinarie serieanmälan. Ny anmälan görs till vårens sammandrag/seriespel. Inbjudan till detta skickas ut under hösten.

- Anmälan görs till seriespel på stor plan. Utifrån anmälningsläget kommer administratörerna göra serieindelningar antingen i form av raka serier eller sammandragsserier. Vilket serieformat det blir beror på hur den geografiska indelningen i respektive serie ser ut.

- Efter att till säsongen 2023-24 infört att man kan anmäla sitt lag i Lätt eller Svår serie så har det efter utvärdering beslutats att det även i fortsättningen ska gå att välja Lätt eller Svår serie. Geografin kommer ALLTID att vara viktigast i denna klass men där vi kan göra serier utifrån både geografin och svårighetsgrad så kommer det att göras.

Att alternativen Lätt eller Svår finns betyder inte att ni ska toppa era lag utan ni ska hitta en nivå som passar era spelare utifrån deras utveckling. Innebär det att ni behöver anmäla lag till både Lätt & Svår serie så går det bra att göra det.

- Spelform är stor plan med spel 6 mot 6 (5 utespelare + MV, linjespelaren utgår). Detta för att öka bollkontaktsgraden per spelare, ge mer yta per spelare samt för att undvika att linjespelare blir stående, overksam på linjen vilket ofta är fallet i yngre åldrar.

- Inga resultat eller tabeller visas/sparas.

- Speltid 2 x 20 minuter

- Utbildnings timeout

- Sänkt målribba

- Rekommenderat antal spelare per lag är 9-10 spelare.

- Vi bjuder in till F10-klass och P10-klass. Vill man spela med mixat lag så går det bra. Då anmäler man laget till den klass man har flest spelare av. Det ska tydligt framgå i lagnamnet om det är ett mixat lag.

- Anmälan görs till seriespel på stor plan. Utifrån anmälningsläget kommer administratörerna göra serieindelningar antingen i form av raka serier eller sammandragsserier. Vilket serieformat det blir beror på hur den geografiska indelningen i respektive serie ser ut.

- Efter att till säsongen 2023-24 infört att man kan anmäla sitt lag i Lätt eller Svår serie så har det efter utvärdering beslutats att det även i fortsättningen ska gå att välja Lätt eller Svår serie. Geografin kommer ALLTID att vara viktigast i denna klass men där vi kan göra serier utifrån både geografin och svårighetsgrad så kommer det att göras.

Att alternativen Lätt eller Svår finns betyder inte att ni ska toppa era lag utan ni ska hitta en nivå som passar era spelare utifrån deras utveckling. Innebär det att ni behöver anmäla lag till både Lätt & Svår serie så går det bra att göra det.

- Rena U11-lag får inte anmäla sig till U12-serie då U11 inte får spela matcher med resultat/tabell. Om en förening har ett mixat lag pga. antalet spelare i föreningens U11 & U12 så får man lägga sitt lag i U12 klassen om man har övervägande U12 spelare i laget.

- Spelform är stor plan med spel 7 mot 7 (6 utespelare + MV)

- Inga resultat eller tabeller visas/sparas.

- Speltid 2 x 20 minuter

- Utbildnings timeout

- Sänkt målribba

- Rekommenderat antal spelare per lag är 10-13 spelare.

- Vi bjuder in till F11-klass och P11-klass. Vill man spela med mixat lag så går det bra. Då anmäler man laget till den klass man har flest spelare av. Det ska tydligt framgå i lagnamnet om det är ett mixat lag.

- Anmälan görs till ett nivåanpassat seriespel.

- Anmälan kan göras till nivå 1, 2 och 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler ni lag till nivå 1 behöver ni räkna med att ni kan få längre resor då det är mindre antal lag som anmäler sig dit och då går det oftast inte att göra en geografisk indelning.

- Anmäler man fler än ett lag ska man ha spelare till de antal lag man anmäler. Man ska veta att om man har lag i flera serier så kan matcher krocka med varandra.

- Det är fri representation i ungdomshandbollen men under ansvar. Man kan så klart låta spelare byta mellan olika lag men man behöver tänka på vilken nivå man anmält sig till.

Det finns en anledning till att föreningar anmäler sitt lag till nivå 3, då vill man inte på match efter match stöta på lag som lyfter ner sina nivå 1 spelare.

Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med jämna och roliga matcher.

- Spelform är stor plan med spel 7 mot 7 (6 utespelare + MV)

- Resultat och tabeller visas på förbundets hemsida. U11-lag får därmed inte anmäla sig till U12-serie då U11 inte får spela matcher med resultat/tabell. Gäller rena U11 lag. Om en förening har ett mixat lag pga. antalet spelare i föreningens U11 & U12 så får man lägga sitt lag i U12 klassen om man har övervägande U12 spelare i laget.

- Speltid 2 x 20 minuter
- Utbildningstimeout
- Rekommenderat antal spelare per lag är 10–13 spelare.
- Serieindelning görs utifrån nivå samt geografi.

Fokus vid serieindelning är geografisk närhet framför nivåanpassning om vi inte kan uppnå båda delarna.

- Serierna kan spelas som raka serier eller sammandragsserier beroende på anmälningsläget. Vilket upplägg det blir beslutar serieadministratören.

- Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1

- Fri representation mellan lagen i föreningen, även nivå 1, observera gärna texten i inledningen av U12 informationen.

- Räkna med match varje vecka vid rak serie. I sammandrag blir det match ca varannan vecka.

- Anmälan görs till ett nivåanpassat seriespel.

- Anmälan kan göras till nivå 1, 2 och 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler ni lag till nivå 1 behöver ni räkna med att ni kan få längre resor då det är mindre antal lag som anmäler sig dit och då går det oftast inte att göra en geografisk indelning.

- Anmäler man fler än ett lag ska man ha spelare till de antal lag man anmäler. Man ska veta att om man har lag i flera serier så kan matcher krocka med varandra.

- Det är fri representation i ungdomshandbollen men under ansvar. Man kan så klart låta spelare byta mellan olika lag man behöver tänka på vilken nivå man anmält sig till.

Det finns en anledning till att föreningar anmäler sitt lag till nivå 3 och då vill man inte på match efter match stöta på lag som lyfter ner sina nivå 1 spelare.

Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med jämna och roliga matcher.

- Spelform är stor plan med spel 7 mot 7 (6 utespelare + MV)
- Resultat och tabeller visas på förbundets hemsida
- Speltid 2 x 20 minuter
- Utbildnings timeout
- Rekommenderat antal spelare per lag är 10–13 spelare
- Serieindelning görs utifrån nivå samt geografi

Fokus vid serieindelning är geografisk närhet framför nivåanpassning om vi inte kan uppnå båda delarna.

- Serierna kan spelas som raka serier eller sammandragsserier beroende på anmälningsläget. Vilket upplägg det blir beslutar serieadministratören.

- Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1

- Fri representation mellan lagen i föreningen, även nivå 1, observera gärna texten i inledningen av U13 informationen.

- Räkna med match varje vecka vid rak serie. I sammandrag blir det match ca varannan vecka.

- Anmälan görs till ett nivåanpassat seriespel.

- Anmälan kan göras till nivå 1, 2 och 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler ni lag till nivå 1 behöver ni räkna med att ni kan få längre resor då det är mindre antal lag som anmäler sig dit och då går det oftast inte att göra en geografisk indelning.

- Anmäler man fler än ett lag ska man ha spelare till de antal lag man anmäler. Man ska veta att om man har lag i flera serier så kan matcher krocka med varandra.

- Det är fri representation i ungdomshandbollen men under ansvar. Man kan så klart låta spelare byta mellan olika lag man behöver tänka på vilken nivå man anmält sig till.

Det finns en anledning till att föreningar anmäler sitt lag till nivå 3 och då vill man inte på match efter match stöta på lag som lyfter ner sina nivå 1 spelare.

Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med jämna och roliga matcher.

- Spelform är stor plan med spel 7 mot 7 (6 utespelare + MV)
- Resultat och tabeller visas på förbundets hemsida
- Speltid 2 x 20 minuter
- Utbildnings timeout
- Rekommenderat antal spelare per lag är 10–13 spelare
- Serieindelning görs utifrån nivå samt geografi

Fokus vid serieindelning är geografisk närhet framför nivåanpassning om vi inte kan uppnå båda delarna.

- Serierna kan spelas som raka serier eller sammandragsserier beroende på anmälningsläget. Vilket upplägg det blir beslutar serieadministratören.

- Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1

- Fri representation mellan lagen i föreningen, även nivå 1, observera gärna texten i inledningen av U13 informationen.

- Räkna med match varje vecka vid rak serie. I sammandrag blir det match ca varannan vecka.

- Anmälan görs till ett nivåanpassat seriespel.

- Anmälan kan göras till nivå 1, 2 och 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler ni lag till nivå 1 behöver ni räkna med att ni kan få längre resor då det är mindre antal lag som anmäler sig dit och då går det oftast inte att göra en geografisk indelning.

- Anmäler man fler än ett lag ska man ha spelare till de antal lag man anmäler. Man ska veta att om man har lag i flera serier så kan matcher krocka med varandra.

- Det är fri representation i ungdomshandbollen men under ansvar, men i denna klass finn det ett undantaget om man har två lag på nivå 1 (se mer om det längre ner). Man kan så klart låta spelare byta mellan de andra olika lag man har men man behöver tänka på vilken nivå man anmält sig till.

Det finns en anledning till att föreningar anmäler sitt lag till nivå 3 och då vill man inte på match efter match stöta på lag som lyfter ner sina nivå 1 spelare.

Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med jämna och roliga matcher.

- Spelform är stor plan med spel 7 mot 7 (6 utespelare + MV)
- Resultat och tabeller visas på förbundets hemsida
- Speltid 2 x 25 minuter i raka serier
- Speltid 2 x 20 minuter i sammandragsserie
- Utbildnings timeout
- Rekommenderat antal spelare per lag är 10–13 spelare.
- Serieindelning görs utifrån nivå samt geografi.
- Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier i den mån det går framför geografisk indelning om vi inte kan uppnå båda delarna.
- Serierna kan spelas som raka serier eller sammandragsserier. Vilket upplägg det blir beslutar serieadministratören.
- Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1

Anmäler man två lag till nivå 1 kommer man att låsa sin trupp med de spelare som spelar första seriematchen. Under juluppehållet har man möjligheten att ändra om i truppen och första matchen efter juluppehållet är truppen låsta igen.

- Fri representation uppåt och neråt i nivåerna för föreningens anmälda lag.

- Då U14-klassen spelar USM med garanterat 4 USM-steg samt har spelarutbildning under hösten så kommer vi att lägga dessa serier men något färre lag/omgångar för att ni ska klara av både seriespel, USM och spelarutbildning.

- Anmälan görs till ett nivåanpassat seriespel.

- I U15-klassen får enbart spelare födda 2009 och senare spela. Har man ett lag med spelare födda 2008 och 2009 anmäler man sig till U16-klassen.

- Den generella åldersdispensen får nyttjas i denna serie men i övrigt är vi väldigt restriktiva med att godkänna åldersdispenser i denna klass.

- Anmälan kan göras till nivå 1, 2 och 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler ni lag till nivå 1 behöver ni räkna med att ni kan få längre resor då det är mindre antal lag som anmäler sig dit och då går det oftast inte att göra en geografisk indelning.

- Anmäler man fler än ett lag ska man ha spelare till de antal lag man anmäler. Man ska veta att om man har lag i flera serier så kan matcher krocka med varandra.

- Det är fri representation i ungdomshandbollen men under ansvar, men i denna klass finns det ett undantaget om man har två lag på nivå 1 (se mer om det längre ner). Man kan så klart låta spelare byta mellan de andra olika lag man har men man behöver tänka på vilken nivå man anmält sig till.

Det finns en anledning till att föreningar anmäler sitt lag till nivå 3 och då vill man inte på match efter match stöta på lag som lyfter ner sina nivå 1 spelare.

Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med jämna och roliga matcher.

- Rak serie är förstavalet om möjligt men administratören har mandat att lägga serier som sammandragsserier om detta krävs på grund av reseavstånd.

- Spelform är stor plan med spel 7 mot 7 (6 utespelare +MV)
- Resultat och tabeller visas på förbundets hemsida
- Speltid 2 x 25 minuter
- 2 timeouter
- Rekommenderat antal spelare per lag är 11–14 spelare.
- Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier i den mån det går framför geografisk indelning om vi inte kan uppnå båda delarna.
- Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1.

Anmäler man två lag till nivå 1 kommer man att låsa sin trupp med de spelare som spelar första seriematchen. Under juluppehållet har man möjligheten att ändra om i truppen och första matchen efter juluppehållet är truppen låsta igen.

- Fri representation uppåt och neråt i nivåerna för föreningens anmälda lag.

- Räkna med match varje vecka vid rak serie (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.).

- Anmälan görs till ett nivåanpassat seriespel.

- I U16-klassen lägger ni er om ni har ett rent U16-lag eller om ni har ett lag med spelare födda både 2008 och 2009.

- Har ni många spelare födda 2009 kan ni lägga er i en lägre nivå (ni lägger er inte i U15-klassen om ni behöver ha fler en den generella dispensen som är tillåten).

- Anmälan kan göras till nivå 1, 2 och 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler ni lag till nivå 1 behöver ni räkna med att ni kan få längre resor då det är mindre antal lag som anmäler sig dit och då går det oftast inte att göra en geografisk indelning.

- Anmäler man fler än ett lag ska man ha spelare till de antal lag man anmäler. Man ska veta att om man har lag i flera serier så kan matcher krocka med varandra.

- Det är fri representation i ungdomshandbollen men under ansvar, men i denna klass finn det ett undantaget om man har två lag på nivå 1 (se mer om det längre ner). Man kan så klart låta spelare byta mellan de andra olika lag man har men man behöver tänka på vilken nivå man anmält sig till.

Det finns en anledning till att föreningar anmäler sitt lag till nivå 3 och då vill man inte på match efter match stöta på lag som lyfter ner sina nivå 1 spelare.

Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med jämna och roliga matcher.

- Rak serie är förstavalet om möjligt men administratören har mandat att lägga serier som sammandragsserier om detta krävs på grund av reseavstånd.
- Spelform är stor plan med spel 7 mot 7 (6 utespelare +MV)
- Resultat och tabeller visas på förbundets hemsida
- Speltid 2 x 25 minuter
- 2 timeouter
- Rekommenderat antal spelare per lag är 11–14 spelare.
- Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier i den mån det går framför geografisk indelning om vi inte kan uppnå både och.
- Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1.

Anmäler man två lag till nivå 1 kommer man att låsa sin trupp med de spelare som spelar första seriematchen. Under juluppehållet har man möjligheten att ändra om i truppen och efter första matchen efter juluppehållet är trupperna låsta igen.

- Fri representation uppåt och neråt i nivåerna för föreningens anmälda lag.

- Räkna med match varje vecka vid rak serie (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.).

- Anmälan kan göras till nivå 1 eller nivå 2.
- Anmäler man fler än ett lag ska man ha spelare till de antal lag man anmäler. Man ska veta att om man har lag i flera serier så kan matcher krocka med varandra.
- Det är fri representation i ungdomshandbollen men under ansvar, men i denna klass finn det ett undantaget om man har två lag på nivå 1 (se mer om det längre ner). Man kan så klart låta spelare byta mellan de andra olika lag man har men man behöver tänka på vilken nivå man anmält sig till.

Det finns en anledning till att föreningar anmäler sitt lag till lägre klass och då vill man inte på match efter match stöta på lag som lyfter ner sina spelare från elitklassen.

Syftet med klassanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med jämna och roliga matcher.

- I nivå 1 får man räkna med resor över hela distriktet medan förhoppningen är att kunna göra geografiskt indelade serier för övriga nivåer.
- Resultat och tabeller visas på förbundets hemsida.
- Speltid 2 x 30 minuter
- 2 timeouter
- Rekommenderat antal spelare per lag är 11-14 spelare.
- Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till elit.

Anmäler man två lag till elit kommer man att låsa sin trupp med de spelare som spelar första seriematchen. Under juluppehållet har man möjligheten att ändra om i truppen och efter första matchen efter juluppehållet är trupperna låsta igen.

- Räkna med match varje vecka (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.)

 

Anmälan

Föreningen anmäler föreningens alla lag. Mer om anmälan kommer att skickas ut i början på april.

Dispenser

Handbollsförbundet Väst följer SHF:s Tävlingsbestämmelser för Barn och Ungdom (TBBU) gällande dispensförfaranden.

3:6 Åldersdispenser – äldre spelares möjlighet att spela med yngre

- Det råder en generell dispens för överårig spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året.

- Om föreningen inte har ett lag i åldersklassen över så gäller en generell dispens för max två överåriga spelare (ett år äldre).

- Generella dispenser i det lokala seriespelet gäller även i sanktionerade ungdomstävlingar. Regeln om generell dispens gäller dock ej i USM.

- HFV kommer att begära in information från de föreningar som avser använda sig av den generella dispensen. Information om detta förfarande kommer i samband med serieinbjudan.

- Vid behov av fler än en överårig spelare även om lag i överliggande åldersklass finns eller om man inte vill låsa en överårig spelare till den lägre åldersklassen med en generell dispens så kan ni likt tidigare ansöka om åldersdispenser utifrån det behov ni i föreningen har.

- Handläggningstid för dispensärenden är fem arbetsdagar.

- Ansökan av dispens görs av förening, ordförande, ungdomsansvarig, ledamot i styrelsen eller kanslist i föreningen (inte från enskilda ledare)

Observera att dispenser inte är till för att ni under säsong ska ha dispenser i stället för att göra matchändringar när era matcher krockar.

 

Föreningar som tillhör HFV men önskar att spela i annat distrikt anmäler det till HFV i samband med laganmälan.

Föreningar som inte tillhör Handbollförbundet Väst men som önskar spela i vårt seriespel anmäler sina önskemål om spel i HFV till sitt hemmadistrikt.

 

Med vänliga Hälsningar
Handbollförbundet Västs Tävlingskommitté
2024-02-23

Publicerad: 2024-02-23

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!