Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Arrangera handbollfestival

Här är tips och råd samt förslag på planering när föreningen ska arrangera en Handbollfestival.

Tidsplanering

Handbollfestivalen kan genomföras vid ett eller flera tillfällen för en eller flera åldersgrupper. Konceptet passar bäst för de yngsta, men kan såklart anpassas till fler/andra åldersgrupper. En anmälan kan gälla för ett eller flera tillfällen.

Detaljplanering
Exempel på ett tidsschema för festivalen:

Observera att exemplet utgår från sex till åtta deltagande lag, ungefär 40-60 spelare totalt.

− 00:45: Iordningställande av hallen
− 00:30: Förmöte med ansvariga lagledare/tränare
± 00:00: Gemensam samling
+ 00:05: Gemensam uppvärmning
+ 00:20: Matcher, 1-2 st/lag
+ 01:05: Gemensam matpaus
+ 01:20: Gemensam teknikträning
+ 02:05: Gemensam paus
+ 02:10: Matcher, 1-2 st/lag
+ 02:50: Gemensam avslutning
+ 03:00: Dagen slut

Iordningställande av hallen
När och hur detta görs är naturligtvis beroende av de förutsättningar som råder i hallen. Vad som behöver vara klart innan förmötet med ansvariga ledare är:

  • Två eller tre miniplaner i hallen.
  • Gärna tillgång till en musikanläggning.
  • Platser för eventuella besökare/publik.
  • Spelschema och dagsschema ska finnas tillgängligt för deltagande lag samt besökare/publik.
  • Öppna cafeterian (tänk på att alla spelare, ledare och publik kommer att befinna sig i hallen under hela festivalens tidsblock och att planera försäljningen därefter).

Förmöte med ansvariga lagledare/tränare
Ungefär 30 minuter innan festivalen startar samlar arrangemangsansvarig alla ansvariga lagledare/tränare för en genomgång. Gå igenom tidsschemat och se till att alla ledare är väl förtrogna med de övningar som ska genomföras under teknikpasset. Passa på att fråga om ledarna kan delta vid de olika stationerna under teknikpasset för att ge feedback till spelarna.

I samband med att förmötet startar börjar deltagande lag komma till hallen. Spela gärna musik för att få igång stämningen och håll igång musiken fortsatt under dagen när det är pauser mellan aktiviteterna.

Gemensam samling
Arrangemangsansvarig samlar ledare och spelare från alla deltagande lag och hälsar välkomna samt berättar om dagens upplägg. Det är en god idé att förutsätta att inte alla vet vad som väntar. Presentera gärna alla ledare som är med och hjälper till under dagen.

På de här sidorna hittar du mer information om Handbollfestival och tips och förslag på övningar och upplägg. Lycka till med er festival!

Vill du veta mer, har frågor eller förslag, kan du kontakta

Svenska Handbollförbundets projektledare, Tony Carlsson via tony.carlsson@handboll.rf.se


Publicerad: 2022-11-29

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Författare: Svenska handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!