Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Luftvägsinfektioner och fysisk aktivitet

Av Hampus Luning och Örjan Johannesson för Svenska Handbollförbundet

Risken för skadliga effekter av fysisk aktivitet i anslutning till luftvägsinfektioner är dels individrelaterad dels beroende på vilken infektion det rör sig om. Vid infektion är den fysiska prestationsförmågan nedsatt och koordinationsförmågan försämrad. Att utsätta sig för fysisk aktivitet vid pågående luftvägsinfektion ökar risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation. Du bör inte heller vara i hallen eftersom du själv kan vara smittbärare och smitta dina lagkamrater.

Förebygg infektioner genom

  • God hygien! Handtvätt speciellt viktig i förkylningstider.
  • Egen vattenflaska.
  • Egen handduk.
  • God sömn.

Sjukdom - praktiska råd

Feber och/eller allmän sjukdomskänsla:
Avstå från fysisk aktivitet vid nedanstående symtom:

  • Feber
  • Allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk, muskelömhet och diffus ledsmärta
  • Halsont
  • Symtom från mag/tarm kanalen

Symtomutvecklingen får avgöra vilans längd. Som allmän regel bör gälla att idrottsutövaren har en feberfri/symtomfri dag innan träningen återupptags. Träningen bör återupptas på ett kontrollerat och strukturerat sätt där det fysiska statuset utvärderas individuellt innan återgång till kollektiv träning.


Körtelfeber:
Oftast långvarig vila. Risk för långvariga symtom vid återgång till träning innan infektionen läkt ut. De första veckorna vid infektion föreligger ofta en ökar risk för blödning av lever och mjälte och därför bör spelaren undvika träning där man riskeras att utsättas för våld mot buken. I regel krävs ca 4 veckors vila innan återgång men är högst individuellt Rådgör alltid med läkare innan återgång till idrott efter körtelfeber.

 

Publicerad: 2022-11-10

Senast uppdaterad: 2024-01-19

Författare: SHF:s Medicinska Kommitté

Intressant? Dela gärna!