Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Luftvägsinfektioner och fysisk aktivitet

Av Susanne Hansson, Henrik Eriksson och Kenneth Jacobsson för Svenska Handbollförbundet

Risken för skadliga effekter av fysisk aktivitet i anslutning till luftvägsinfektioner är dels individrelaterad dels beroende på vilken infektion det rör sig om. Vid infektion är den fysiska prestationsförmågan nedsatt och koordinationsförmågan försämrad. Att utsätta sig för fysisk aktivitet vid pågående luftvägsinfektion ökar risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation. Du bör inte heller vara i hallen eftersom du själv kan vara smittbärare och smitta dina lagkamrater.

Förebygg infektioner genom

- God hygien! Handtvätt speciellt viktig i förkylningstider.
- Egen vattenflaska.
- Egen handduk.
- God sömn.

Sjukdom - praktiska råd

Feber och/eller allmän sjukdomskänsla:
Avstå från fysisk aktivitet vid nedanstående symtom:

- Feber.
- Allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk, muskelömhet och diffus ledsmärta.
- Halsont.

Symtomutvecklingen får avgöra vilans längd. Som allmän regel bör gälla att idrottsutövaren har en feberfri/symtomfri dag innan träningen återupptags.


Körtelfeber:
- Oftast långvarig vila. Återgång till handboll kräver ofta lab-prover på grund av risken för blödningar i inre organ vid kontaktidrott. Kontakta din läkare.

 

 

Publicerad: 2022-11-10

Senast uppdaterad: 2022-11-10

Författare: SHF:s Medicinska Kommitté

Intressant? Dela gärna!