Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Rättigheter

På den här sidan hittar du information om

  • Regler och rättigheter kring användandet av logotypen
  • Sändningsrättigheter
  • Förbud mot signalhorn och tutor

Regler och rättigheter kring användandet av logotypen

Säsongen 2024-2025 är det officiella namnet på tävlingen USM alternativt USM handboll.

Ungdoms-SM, förkortat USM, ofta använt tillsammans med benämningarna för de sex olika klasserna: U18 (F18 och P18), U16 (F16 och P16) och U14 (F14 och P14) samt med benämningar för de olika omgångarna/stegen i tävlingen/turneringen: Steg 1, Steg 2, Steg 3, Steg 4 och Finalspelet alternativt Finalerna alternativt Finalhelgen.

Svenska Handbollförbundet (SHF) äger samtliga rättigheter till varumärket och logotypen, USM handboll. Icke kommersiell användning är fri för SHF:s medlemmar, med undantag enligt nedan, i syfte att marknadsföra och profilera USM-tävlingarna. Rättigheterna gäller i sociala medier, i websändningar, på brevpapper, i annonser, affischer, matchprogram och dylikt.

All användning som är kopplad till eller syftar till att förstärka och/eller profilera enskilda företag, organisationer eller verksamheter som inte är officiella partners eller sponsorer till USM-tävlingarna ska godkännas av SHF. SHF förbehåller sig rätten att neka till användning av logotypen.

Logotypen finns i flera utföranden såsom exempelvis i specialutförande inför Finalspelet. Regelverket omfattar alla varianter.

Grupparrangörerna i de olika stegen ska presentera arrangemanget och tävlingarna utifrån USM-logotypen.

Medlemmarnas rättigheter omfattar EJ tryck på merchandiseprodukter såsom på kläder, kepsar, handdukar, halsdukar eller andra produkter såsom presentartiklar och souvenirer osv.

Finallogotypen får EJ produceras av någon annan än SHF eller någon av rättighetsinnehavarna av tävlingsårets finalarrangemang.

USM-logotypen får EJ användas på ett sätt som kan tänkas vilseleda eller förvilla kring begreppen om vem som äger, organiserar och är avsändare av USM-tävlingen eller vad gäller ursprung för profil, varor eller tjänster, gällande sponsring och stöd av USM-tävlingarna.

USM loggan får EJ:

  • imiteras eller anpassas och/eller kompletteras med egna budskap eller slogans
  • placeras på en komplicerad eller mönstrad bakgrund som gör att den inte framträder tydligt
  • användas med reflexeffekter eller gradienter på logotypen
  • animeras eller ändras i form, vinklas eller roteras
  • kontureras eller ändras i färgerna eller såsom att färglägga bokstäverna ”USM” i logotypen
  • placera text på logotypen eller en bild inom logotypen.

USM-logotypen använder vi gemensamt för att presentera tävlingarna i de olika stegen. Logotypen ska hållas fri från konkurrerande text, bilder och grafik genom att lämna ett tomt utrymme på minst 20 procent av logotypens aktuella storlek på alla fyra sidorna runt logotypen.

 

Sändningsrättigheter

Svenska Handbollförbundet äger och förfogar ensamt över samtliga TV- och radiorättigheter samt alla andra former av upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder från landskamper och andra matcher som administreras eller sanktioneras av Svenska Handbollförbundet eller dess distriktsförbund.

Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändning liksom matcherna i dess helhet eller delar därav.

Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet, sociala medier eller annat media. Angivna rättigheter får således inte nyttjas utan tillstånd från SHF.

Sändningstillstånd skall sökas och söks av den förening som arrangerar matchen.

Det finns ett generellt sändningstillstånd (som inte behöver sökas) genom det samarbetsavtal och partnerskap som Svenska Handbollförbundet har med Solidsport på plattformen Handboll Play.


Förbud mot signalhort och tutorVid våra arrangemang och matcher hejar vi på våra lag men för allas trevnads skull och för att inte överskrida bestämmelser gällande decibel så är signalhorn och tutor drivna av batteri eller tryckluft förbjudna. I vissa fall kan även enformiga ljud från exemeplvis koskällor och motsvarande innefattas.

Alla former av visselpipor, tutor och horn är förbjudna. Megafon (dock ej med inbyggda alarm och signaler), blåsinstrument för framförande av musik och takttrumma kräver arrangörens tillstånd och platshänvisning samt att berörda föreningar är överens i frågan.

Genomsnittsnivån för ljud vid konserter och andra evenemang på publikplats får vara högst 97 decibel om barn under 13 år närvarar.

Publicerad: 2022-11-29

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Författare: Amanda Törner

Intressant? Dela gärna!