Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Flytta spelare samarbetslag/A och B-lag senior

Vi får ofta frågor om vad som gäller när med flytt av spelare mellan antingen A och B-lag inom en förening eller mellan seniorlag som har samarbetsavtal (Förening A/Förening B)

Bestämmelserna för detta i sin helhet hittar ni i SHF tävlingsbestämmelser §8:12 för flytt mellan spelare inom förening dvs A och B-lag (eller A, B och C-lag).
För flytt mellan spelare som har samarbetsavtal, dvs flytta av spelare MELLAN föreningar som samarbetar hittar ni i §9:8. Här kommer vi INTE detaljerat gå igenom hela bestämmelsetexterna utan i enklare språk sammanfatta och exemplifiera vad som gäller. Vi uppmanar alla att läsa igenom bestämmelsetexterna också samt att fråga oss om frågor kvarstår.

Obs: Bestämmelserna är snarlika men inte exakt likadana. Det är därför viktigt att göra skillnad på om det är flytt av spelare inom förening, A och B-lag man gör eller om man har samarbetsavtal och flyttar spelare mellan föreningar.

Grundläggande bestämmelse för flytt av spelare både mellan A och B-lag och mellan samarbetslag (Förening A/Förening B)
- Spelare kan alltid gå upp från lag i lägre division till lag i högre division

- Spelare kan bara flyttas ner till lag i lägre division om de senast samma dag stått över* den match i högre division som ligger närmast före den i lägre division,dvs INTE deltagit i den närmast föregående matchen för laget i högre division. (gäller ej vid flyttad match, se längre ner)

Undantag finns för: Den målvakt som stått minst samt två spelare som fyller max 19 år det år tävlingen startade, som är markerade som att de deltagit i den närmast föregående matchen för laget i högre division.
OBS: Målvakt som flyttas ner till B-lag/samarbetsförening B utifrån att de stått minst tid i A-laget/samarbetsförening A får endast delta i B-laget/samarbetsförening Bs match som målvakt. De kan inte delta som utespelare.

*Stått över = Inte deltagit i matchen, dvs ej med i protokollet eller med i protokollet men inte markerad som deltagit i matchen i protokollet.

Kommentar: Notera alltså att det inte finns en begränsning i ANTAL spelare som får gå mellan
ett A - B-lag eller mellan samarbetsföreningar. det kan vara 1-2 eller 5 spelare som får flyttas ner. Det beror helt på om de deltagit i den närmast föregående matchen i den högre divisionen, dvs i match för A-laget i föreningen eller den av samarbetsföreningarna som spelar högst upp divisionsmässigt.

Vidare ska det här noteras att det alltså ALLTID är vilka som spelat den närmast föregående matchen för A-laget eller det högst placerade samarbetslaget som styr vilka spelare som får spela i B-lag/samarbetsförening B. Detta innebär också att om B-laget/samarbetsförening B spelar flera matcher mellan A-lagets/samarbetsförening As matcher så kan en och samma match för A-laget/samarbetsförening A, styra vilka som får spela i FLERA matcher för B-laget/samarbetsförening B.

Exempel:
A-laget i en förening spelare 28/10, B-laget den 3/11
Matchen den 28/10 för A-laget styr vilka A-lagsspelare som får spela i B-laget den 3/11

A-laget i en förening spelare 28/10, B-laget den 3/11 och B-laget igen den 5/11, sedan spelar A-laget den 8/11.
Matchen den 28/10 för A-laget styr vilka A-lagsspelare som får spela i B-laget den 3/11, och även för B-lagsmatchen den 5/11, eftersom ingen A-lagsmatch har spelats mellan B-lagets matcher mellan den 3 och 5/11.

Särskilda bestämmelser för flytt av spelare både mellan A och B-lag och mellan samarbetslag (Förening A/Förening B)
-
Om B-lag/Samarbetsförening B har seriestart före A-laget/samarbetsförening A, så gäller att de spelare som INTE är tänkta att spela i A-laget/samarbetsförening As första match får spela i B-lagets/samarbetsförening Bs match/matcher som spelas innan första matchen för A-laget/samarbetsförening A. Undantag enligt grundläggande bestämmelsen gäller, dvs måvakt som stått minst/2 spelare som fyller max 19 som deltar, får spela.

- När 3 omgångar återstår i serien för B-laget/samarbetsförening B får ingen spelare undantaget den målvakt som stått minst i den A-lags/samarbetsförenings A match som är närmast före den 3:e sista omgången för B-laget/samarbetsförening B, flyttas från A-laget/samarbetsförening A till B-laget/samarbetsförening B och spela i de 3 sista omgångarna inklusive eventuellt kvalspel.

-Spelare från B-lag/samarbetsförening B får även under de 3 sista omgångarna gå upp och spela i A-laget/samarbetsförening A, men blir då låst till spel där och får INTE gå ner och spela för B-laget/samarbetsförening B igen under kvarvarande omgångar och i eventuellt kvalspel.

Kommentar: Om B-lag/samarbetsförening B spelar sin/sina första matcher före A-lagets/samarbetsförening As första match så vet man alltså först EFTER A-lagets/samarbetsförening As premiär är spelad vilka som hade rätt att delta i B-laget/samarbetsförening B. Man behöver därför tänka på det när man tar ut lag till B-lag/samarbetsförening B.

Tänk på att förbudet mot att gå ner till B-lag/samarbetsförening B i de 3 sista omgångarna gäller ALLA utespelare oavsett ålder. Bara målvakt som stått minst får fortsatt flyttas ner. Dvs, man kan under de 3 sista omgångarna INTE flytta ner 2 som fyller max 19 år som deltagit i match för A-laget/samarbetsförening A.

Exempel:
Samarbetsförening A i div 1 spelar premiär match den 1/10, Samarbetsförening B i div 3 har seriepremiär den 15/9.

Matchen för samarbetsförening A den 1/10 styr vilka spelare från Samarbetsförening A som får spela i Samarbetsförening Bs match den 15/9. Här får ledarna i lagen ha dialog om vilka som sannolikt kommer spela i Samarbetsförening As premiärmatch och ta ut lag till Samarbetsförening Bs premiärmatch utifrån det. Man vet inte förrän efter den 1/10 och Samarbetsförening As match är spelad, vilka som hade rätt att spela premiären för Samarbetsförening B den 15/9.

Samarbetsförening Bs match i tredje sista omgången i serien spelas den 18/2, de två sista matcherna efter det ligger den 9/3 och 18/3. Samarbetsförening A spelar den 17/2, 25/2, 2/3, 9/3 samt 18 och 24/3.
Matchen för samarbetsförening A den 17/2 styr vilka spelare från samarbetsförening A som får spela i ALLA samarbetsförening Bs kvarvarande matcher, dvs alla 3 matcher: 18/2, 9/3 och 18/3 samt i eventuella kvalmatcher för samarbetsförening B efter detta. Observera att ingen utespelare oavsett ålder som deltar i samarbetsförening As match den 17/2 får flyttas ner och spela med samarbetsförening B i de 3 sista matcherna.
Spelare som inte spelat för samarbetsförening A den 17/2, får spela i samarbetsförening B men blir låsta om de går upp och till exempel spelar för samarbetsförening A den 2/3.

Bestämmelser för flytt av spelare om match är flyttad
Särskilda regler för flytt av spelare gäller om match är flyttad, det gäller både om match för A-lag/samarbetsförening A och B-lag/samarbetsförening Bs match är flyttad. Som ursprungligt speldatum räknas alltid fastställt speldatum i ordinarie spelschema. Dvs det spelschema som gällde när serien fastställdes, oftast ett datum i augusti/september för serierna i HF Syd. För seniorserier som SHF annat distrikt administrerar se info från serieadministratör.

Bestämmelser som gäller vid flyttad match är:
- Om match tidigareläggs (jämfört med ordinarie speldatum) så gäller det nya speldatumet som ordinarie speldatum, och det nya speldatumet påverkar vilka som får spela i Samarbetsförening B/B-lag.

- Om match senareläggs (jämfört med ordinarie speldatum), så gäller det ordinarie speldatumet som styrande för vilka som får spela. Det ändrade speldatumet påverkar INTE vilka som får spela i B-laget/samarbetsförening B.

Kommentar: Om man senarelägger match till datum efter när den skulle ha spelats från början så behöver man ha koll på när matchen skulle ha spelats enligt ordinarie (fastställt) spelschema för att kunna reda ut vilka som får spela.
Detta gäller både vid flyttad A-lags/samarbetsförening A och vid flyttad B-lags/samarbetsförening B match då de påverkar varandra.
För att underlätta finns för HF Syds alla seniorserier det fastställda spelschemat som excelfil på seriens översiktssida i Profixio.

Exempel:
A-lag i div 1 har tidigarelagt sin match från den 10/12 till den 7/10. B-laget spelar den 11/12 och 10/10.
Det nya speldatumet den 7/10 och den aktuella matchen för A-laget biir styrande för B-lagets match den 10/10 förutsatt att inte A-laget har annan match mellan den 7-10/10. Den flyttade matchen för A-laget styr inte längre vilka som får spela i B-laget den 11/12 (som den tidigare gjorde) istället blir den match för A-laget som nu efter matchflytten ligger närmast före den 11/12 styrande för den B-lagsmatchen.

A-lag i div 1 har senarelagt sin match från den 10/12 till den 1/2. B-laget spelar den 11/12 och 2/2.
Det nya speldatumet påverkar inte vilka som får spela i B-lagets match den 11/12 eller den 2/2. Då matchen senareläggs är det fortsatt matchen som nu ligger den 1/2 som styr vilka som får spela för B-laget den 11/12, då matchdatumet den 10/12 är ordinarie fastställt speldatum.
Detta innebär alltså att vi här får samma förhållande som när B-lag/samarbetsförening B har seriepremiär innan A-laget/samarbetsförening A, dvs man vet inte förrän A-lagsmatchen är spelad efter den 1/2, vilka som faktiskt hade rätt att delta i B-lagets match den 11/12 och man behöver här ha bra kommunikation mellan lagen för att det ska bli rätt och utgå ifrån vilka man tror ska spela den flyttade A-lagsmatchen.
Den flyttade matchen 1/2 styr INTE vilka som får spela för B-laget den 2/2 då den är flyttad. Samma match som tidigare styrt vilka som får spela den matchen styr det fortfarande. (förutsatt att inte dessa matcher också är flyttade)

Publicerad: 2023-11-10

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Författare: David Olsen

Intressant? Dela gärna!