Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Tävlingsavgifter

Tävlingsavgifter 24/25
Följande administrationsavgifter för anmälan till seriespel gäller i HF Syd säsongen 24/25:

Alla avgifter är per anmält lag.
Senior
Herr/Dam div 2 – 9 000 kr
Herr/dam div 3 – 7 000 kr
Herr/dam div 4 – 5 000 kr

Äldre Ungdom
U19 – 1 800 kr
U16 – 1 800 kr
U15 – 1 800 kr

Yngre Ungdom
U14 – 1 500 kr
U13 – 1 500 kr
U12 – 1 500 kr

Barn
U11 - 1 200 kr
U10 - 1 200 kr
U9 - 900 kr
U8 - 900 kr
U7 - 900 kr

Administrationsavgift för anmälan till seriespel faktureras föreningen vid 2 tillfällen. 50 % faktureras i oktober månad. Resterande 50 % faktureras i januari månad.

Löpande administrationsavgifter för tävlingsverksamheten

Urdragningsavgifter 24/25
Senior
Senast 30 maj - Gratis
Mellan 31 maj - 1 augusti - anmälningsavgiften ska betalas.
Från 2 augusti - Anmälningsavgiften och urdragningsavgift motsvarande en anmälningsavgift ska betalas.

Barn/Ungdom/Para
Senast 30 maj - Gratis
Mellan 31 maj - 18 augusti - anmälningsavgiften ska betalas.
Från 19 augusti - Anmälningsavgiften och urdragningsavgift ska betalas.

Urdragningsavgifter barn/ungdom/Para
U19-U15 - 2 100kr
U14-U12 - 1 800 kr
U10-U11 - 1 500 kr
Gående - Blå klass – 1 500 kr
Gående – Gul klass – 1 500 kr
Rullstolshandboll – 1 000 kr


Matchändringsavgifter 24/25
Seniorserier:
Avgift utgår för alla matchändringar som görs efter den 8/9, oavsett när de inkommer:
Senior - 1 400 kr

Senior, ej sanktionerad* - 2 000 kr
*Med ej sanktionerad menas match som flyttas och spelas på annat speldatum UTAN att HF Syd informerats eller har godkänt matchändringen och där HF Syd meddelas i efterhand att matchen är spelad.

Barn/Ungdom (U10-U19)
Avgift utgår för matchändringar som görs efter den 8/9 enligt nedan:

Begäran om matchändring inkommer 15 eller fler dagar innan ordinarie speldatum - Gratis
Begäran om matchändring som inkommer med 14 eller färre dagar än 14 till ordinarie speldatum:
U19-U15 - 1 000 kr
U19-U15, ej sanktionerad - 1 500 kr*
U14-U12 - 800 kr
U11-U10 - 500 kr
U11-U10, ej sanktionerad - 1 000 kr*

Matchändringsavgifterna gäller per match.
Vid sammandrag gäller att om hela sammandraget flyttas debiteras den förening som begärt ändring avgift motsvarande att en match ändras.

*Med ej sanktionerad menas match som flyttas och spelas på annat speldatum UTAN att HF Syd informerats eller har godkänt matchändringen och där HF Syd meddelas i efterhand att matchen är spelad.

Avgift för dispensansökningar
Senior
300 kr per ansökan (Avgiften betalas till SHF i samband med ansökan)

Barn/Ungdom
200 kr per spelare man söker för

WO- avgifter
Senior
En anmälningsavgift + 200 kr/mil om bortamatch.

Barn/Ungdom
En anmälningsavgift + 100 kr/mil om bortamatch.

Urdragningsavgifter, matchändringsavgifter, kostnad för dispensansökningar samt WO-avgifter faktureras föreningen löpande under säsongen!

Alla avgifter, gäller med reservation för eventuella beslut som fattas av Svenska Handbollförbundets styrelse och/eller av HF Syds styrelse efter denna publicering.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Författare: Camilla Rohlén