Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Samarbets/Samverkansavtal

Samarbetsavtal (Senior)
Föreningar med seniorlag kan ha samarbetsavtal med annan förenings seniorlag. Detta regleras i SHF Tävlingsbestämmelser kap.9. Läs även mer om och se aktuella samarbetsavtal på seniorsidan här --> Länk till annan webbplats.

Samverkansavtal (Barn/Ungdom)
Även på barn/ungdomssidan kan föreningar ha samarbete med annan förenings barn/ungdomslag:

Utdrag ur Tävlingsbestämmelser för Barn och Ungdom (TBBU):

3:5 Samverkan

SHF anser att det i yngre och äldre ungdom bör finnas möjlighet till samverkan mellan föreningar. Detta för att stimulera spelare att få spela på rätt nivå utifrån sin utveckling men samtidigt tillhöra sin moderförening, även om denna inte bedriver verksamhet på den nivån. Syftet är att behålla fler spelare längre, inte att en förening ska kunna låna in flera bra spelare som ska kunna nå kortsiktiga framgångar.

Samverkan är till för att behålla och stärka små föreningar eller enskilda spelares handbollsutveckling. Först ska man samverka inom föreningen. Samverkans söks för serie/matchspel så att träna gemensamt med annan förening är fullt tillåtet utan samverkansavtal.

Ansökan om samverkan görs till administrerande förbund. Om förening/föreningarna spelar med sina lag i serier med olika administratörer så ska ansöka göras till alla. Spelaren som omfattas av samverkansbeslut får fortfarande representera moderföreningen i annan klass (dock spel i max två åldersgrupper). Det går även för fler än två föreningar att ingå samverkansavtal.

Det kan finnas många olika anledningen till att spelaren/spelarna inte gör en spelarövergång. Det kan till exempel handla om sociala skäl eller att det är långa reseavstånd som inte tillåter att spelaren flera gånger i veckan tränar med det nya laget.

Det går att ansöka om samverkan i en enskild sanktionerad ungdomstävling. Ansökan ska då göras till de ansökande föreningarnas hemmadistrikt.

Alla samverkansavtal har en handläggningstid på upp till en månad från fullständig inkommen ansökan.
Blankett för ansökan om samverkansavtal i seriespel för barn/Ungdom --> Pdf, 39.4 kB.

OBS: Samverkansavtal på barn/ungdomssidan tecknas för en säsong i taget, dvs avtalet sägs upp per automatik när säsongen är färdigspelad och behöver sökas om för att gälla nästkommande säsong.

USM
Se reglemente för USM --> Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2024-01-11

Författare: Camilla Rohlén

Sammanställning godkända samverkansavtal HF Syd säsongen 23/24 Excel, 17 kB.
(Filen uppdaterad 2024-01-11)

Not: Filen uppdateras oregelbundet och föreningar kan ha godkänt samverkansavtal utan att det finns med i sammanställningen. Vid osäkerhet gällande samverkansavtal kontakta HF Syd via tavling@handbollsyd.se.

Information om hur spelare får flyttas mellan A/B-lag och samarbetsföreningar -->