Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Matchändringar

Matchändringar görs säsongen 23/24 i handbollens nya tävlingssystem Profixio.
Rutin matchändring i Profixio:
1. Kom överens med motståndarlag/laget om ny matchdag/tid/hall
2. Gör matchändring enligt manual --> Pdf, 1.4 MB. i Profixio.
Tänk på att:
- Endast förenings huvudadministratör i Profixio kan skicka in om matchändring. Enskild ledare kan INTE begära matchändring.

- Anledning till matchändring SAMT vilken förening som begärt matchändringen (om det ej är den som begärt som skickat in ändringen) ska ALLTID anges av föreningen i fältet "kommentar" av förening som skickat in begäran om matchändring.
Matchändringar där detta INTE är angivet kommer nekas.

- Matchändringen går direkt till HF Syd för godkännande. Det förutsätts att laget/lagen är överens om att flytta matchen när ändringen skickas in. Det finns inget som motståndarlaget ska godkänna i Profixio för att matchändring ska gå igenom.

Vad händer när vi skickat in begäran om matchändring i Profixio?
1.
Mail går ut till: lagkontakter inlagda i Profixio för berörda lag samt till officiell e-postadress för resp förening att en begäran om matchändring skickats in.
2. Begäran om matchändring dyker upp i Profixio för HF Syds tävlingsavdelning för godkännande.
3. HF Syd godkänner matchändringen förutsatt att all obligatorisk info är ifylld, se ovan. Om frågetecken finns kontaktar HF Syd aktuell arrangörsförening/inblandade lag.
4. När HF Syd godkänt begäran om matchändring skickas ett nytt mail ut till lagkontakter inlagda i Profixio för berörda lag samt till officiell e-postadress för resp förening och till eventuellt tillsatta domare och funktionärer samt i seniorserierna/U19 även till domartillsättare med information om att begäran om matchändring godkänts och vilken den nya speldagen/tiden/platsen är. I U13-U16 skickar HF Syd separat mail till respektive domarklubbs tillsättare vid godkänd matchändring.

Vad gör vi om vi får mail om att en matchändring är begärd men motståndare inte kontaktat oss om ändringen eller att de har kontaktat oss men vi är inte överens om ändringen?
1. Kontakta den aktuella föreningen som skickat in om matchändring och uppmärksamma dom på det.
2. Skicka ett mail till tavling@handbollsyd.se med information om vilken match och serie (match nr) det handlar om så HF Syd kan neka matchändringen/ändra tillbaka till ordinarie dag/tid/hall.

VIKTIGT!
Matchändring i Profixio får inte användas till att ställa in/skjuta upp matcher utan ska enbart användas när det finns en ny speldag/tid att lägga in i systemet OCH man har varit i kontakt med motståndarlaget/lagen och är ÖVERENS om att flytta matchen. Är man inte överens ska matchen spelas på utsatt dag och tid. Ev. begäran om att skjuta upp match, dvs ingen ny dag/tid/hall eller fejkad sådan finns kommer nekas kategoriskt.

I utgångsläget ska ni ALLTID försöka komma överens om ny speldag/tid så fort som möjligt om ni inte kan spela matchen på den utsatta dagen/tiden. Vi ber er att redan i första kontakten med motståndarlaget diskutera nytt speltillfälle.

Går det inte att vid första kontakten med motståndaren lösa nytt speldatum/tid men ni är överens om att inte spela matchen ska ni maila information om matchen till HF Syd, förutsatt att det är mer än 24 timmar till matchstart och det är vardag:

  • Matchnummer
  • Serie
  • Ordinarie nu planerad speltid
  • Varför matchen ska flyttas
  • Vilken förening det är som flyttar matchen
  • Vilka personer har kommit överens om att matchen inte ska spelas på ordinarie speldag/tid (Namn och mailadress)


Är det en akut matchändring:
- Som akut matchändring räknas den match som måste ställas in och där det pga tiden till utsatt matchdag och tid inte är möjligt att göra matchändring enligt gängse rutiner via Profixio och där nytt speldatum inte är klart när matchen skjuts upp.

En matchändring är akut när behov av att skjuta upp/flytta en match uppstår när:
- Det är fredag (efter kontorstid) eller lördag (oavsett tid) och match spelas lördag eller söndag.
- Det är mindre än 10 timmar till match och det är efter kontorstid, efter kl.16, måndag-fredag.

Då ska ni istället göra enligt rutin för akut matchändring som ni hittar här ->


Kontakt tavling@handbollsyd.se

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-10-24

Författare: Camilla Rohlén