Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Uppskjutna matcher och WO - Vad gäller?

Uppskjutna/inställda matcher
Matcher måste med kort varsel ibland skjutas upp/ställas in av olika anledningar. Det är viktigt att föreningarna så fort som möjligt försöker lösa ny speldag och tid för sådana matcher. Ansvaret är inte helt den enas ansvar, utan HF Syd förutsätter att om lag gemensamt kommit fram till att med kort varsel inte spela en match på utsatt dag och tid, så jobbar också båda föreningarna i god vilja för att så fort som möjligt lösa en ny speldag/tid.

Tänk på:
- Att om en match skjuts upp eller ställs in med kort varsel så är det överordnat att få matchen spelad. Dvs ett lag kan inte om man gått med på att ställa in/skjuta upp match ställa krav på att matchen ska spelas på exempelvis en helg eller eller en viss tid. I sådant läge kan man inte sällan bli tvungen att spela på den dag och tid som finns tillgänglig hos hemmalaget. Det är därför av största vikt att man så snabbt som möjligt kommer överens om nytt speldatum.

- HF Syd har rätt att ta beslut om när och var en uppskjuten/inställd match ska spelas. Om nytt speldatum/tid inte meddelas till HF Syd i tid eller om inblandade lag har svårt att enas om en dag och tid, har HF Syd rätt enligt SHF tävlingsbestämmelser att ta beslut om när och var matchen ska spelas (§1:7 och §2:9). Eventuella merkostnader för detta debiteras de inblandade föreningarna.

Walkover/WO
Grundregeln för alla matcher som arrangeras av HF Syd är att de ska genomföras.
Definitionen enligt SHF tävlingsbestämmelser är att det är WO om lag "utan giltigt skäl inte ställer upp till match eller som inte fullföljer match"

Det är viktigt att man förstår att det är Tävlingskommittén (TK) i HF Syd som avgör vad som är giltigt skäl, inte enskild ledare eller förening. Spelarbrist anses generellt inte vara giltigt skäl till WO förutsatt att det finns möjlighet att spela matchen på annat datum (se nedan).

HF Syd ser allvarligt på WO matcher och betraktar det som undantagsfall som blir aktuellt först när alla andra möjligheter, för att matchen ska spelas, är beaktade.

Följande gäller i alla serier administrerade av HF Syd där ett lag har för avsikt att lämna WO:
- Matcher där lag önskar lämna WO utreds ALLTID av HF Syd (Tävlingskommittén, TK). Alla matcher där ett av lagen begärt WO och utredning pågår, betraktas som uppskjutna tills dess att beslut fattats. Finner HF Syd att det utifrån inhämtad information finns förutsättningar att matchen kan spelas kan HF Syd ta beslut om att matchen SKALL spelas. I första hand ska då arrangören (hemmalaget) ombesörja nytt speltillfälle. I andra hand kan HF Syd fastställa nytt speltillfälle.
Det är således ALLTID HF Syd som efter utredning beslutar om det blir WO i en match eller inte. En förening kan endast ha för avsikt att lämna WO.

- Finner HF Syd att det inte finns förutsättningar att spela matchen men att det funnits giltiga skäl till att matchen inte spelats så fastställs WO och meddelas de inblandade föreningarna och resultatet skrivs till 10-0(där förening som inte kunde genomföra matchen erhåller 0 mål), men ingen uteslutning av laget sker.

- Seniorerserier: Lag kan uteslutas från fortsatt seriespel redan efter ett fastställt WO om TK anser att det inte funnits giltigt skäl att lämna WO. Det vill säga om TK finner att det funnits förutsättningar att spela matchen på utsatt speldatum kan ett lag komma att uteslutas från serien även om det är första gången man lämnar WO.
Barn/Ungdomsserier U10-U19: Lag utesluts inte vid ett första fastställt WO. Lag är automatiskt uteslutet från fortsatt seriespel vid ett andra fastställt WO.

- Förening som vill begära WO skall underrätta motståndarföreningen, domare, ev. arrangörsförening och övriga berörda parter, samt till HF Syd per mail till tavling@handbollsyd.se ange skälen som finns för att matchen inte går att spela på utsatt speldatum samt varför det inte går att spela matchen vid senare tillfälle.
Dvs, det förutsätts att alla möjligheter till att spela en annan dag är uttömda innan en begäran om WO skickas in.

Obs: Begäran om WO lämnas alltid av ansvarig i förening till HF Syd, ej av enskild ledare för ett lag.

- HF Syd kan besluta om ev. restriktioner för kommande säsongs seriespel för lag som uteslutits från seriespel på grund av WO. Exempel på sådan restriktion kan vara att laget ej får anmäla lag till kommande års seriespel.

Kostnader som eventuellt uppstår vid försummelse i ovanstående avseenden debiteras den felande föreningen. Det föreligger alltid avgifter i samband med fastställt WO. Se nedan.

Kostnader som debiteras vid fastställt WO:

Senior
Garantiavgift, motsvarande anmälningsavgiften för serien + 200 kr per mil (om bortamatch, räknas ut via Google Maps) ska betalas till HF Syd.
Omkostnader för matchen, såsom domar/funktionärsersättning, hallhyra, affischerings- annonskostnader som kan verifieras med kvitton ska betalas till den andra föreningen.

Barn och ungdom (U10-U19)
Garantiavgift, motsvarande anmälningsavgiften för serien + 100 kr per mil (om bortamatch, räknas ut via Google Maps) , ska betalas till HF Syd.
Omkostnader för matchen, såsom domar/funktionärsersättning, hallhyra, affischerings- annonskostnader som kan verifieras med kvitton, ska betalas till den andra föreningen.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-10-24

Författare: Camilla Rohlén