Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

 

Dispenser

Senior

I svensk handboll är det endast tillåtet för spelare som fyller 17 år under det kalenderår tävlingsåret börjar att spela seniorhandboll. Säsongen 2023-2024 är det spelare födda 2006 och tidigare. Det är möjligt att få dispens för ett år yngre spelare att spela seniorhandboll.
För mer information och för att ansöka, klicka här

Barn & ungdom

Inom tävlingsverksamheten i HF Syd följer vi Tävlingsbestämmelser för Barn- och Ungdomar (TBBU).

Nedan följer ett utdrag från TBBU vad som gäller för dispenser i barn- och ungdomshandbollen samt lite om handhavandet för dispensansökningar i HF Syd.

Ansökan om dispens görs här Länk till annan webbplats.
OBS: Det är enbart möjligt att söka dispens i seriespelet "under säsong" dvs från 1/8 - 15/4.

"3:7 a Åldersdispenser – Generell dispens
Det råder en generell dispens för två överåriga spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass.
Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året.
Den generella dispensen gäller för max två spelare och samma spelare under hela året.

Generella dispenser gäller endast hos den aktuella serie- eller matchadministratören och i sanktionerade ungdomsturneringar.
Om en förening deltar med lag i serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla.
Serie- eller matchadministratören har möjlighet att begära in information om generella dispenser.
USM Se reglementet för USM.

3:7 b Åldersdispenser – Övrig
Det är möjligt att söka övriga åldersdispenser enligt nedan:
• dispens för en spelare att spela med både spelarens egen ålder och laget som är yngre.
• dispens för fler än två spelare att spela med laget som är yngre.
• övriga åldersdispens med annat skäl än ovan.

Samtliga övriga ålderdispenser söks hos och prövas av serie- eller matchadministratören. Dispenser kan gälla del av säsong, hela året eller vid enskilda matcher. Godkänd övrig dispens gäller bara hos serie- eller matchadministratören som utfärdat dispensen.
USM Se reglementet för USM.

3:7 c Övriga dispenser – Könskategori
Flickor och pojkar kategoriseras in som spelare utifrån spelarens juridiska kön. För transpersoner och icke-binära som önskar ändra könskategori för matchspel (för att könskategorin bättre ska stämma överens med spelarens egen könsidentitet) finns möjlighet att söka dispens.

Om en spelare har diagnostiserats med könsdysfori ska dispens alltid beviljas.
Ansökan ska göras hos administrerande förbund.
Dispensbeslut för seriespel gäller även i sanktionerade ungdomsturneringar.

Vid dispensbeslut gällande paragraf 3:7 c får beslut om dispens inte innehålla villkor om uppvisande av beslut i anslutning till match."

Handhavande för dispenser i Barn- ungdomstävlingar i HF Syds regi:
- Generella dispenser behöver ej sökas. HF Syd förutsätter att föreningar och ledare följer den aktuella bestämmelsen om generell dispens. TK i HF Syd har rätt att från förening/lag hämta in dokumentation om vilka generella dispenser som nyttjats och hur.

- ALLA övriga/särskilda dispenser som inte faller in under den generella dispensbestämmelsen kräver ansökan och godkännande av dispensen/erna från HF Syd. Detta gäller exempelvis om man önskar dispens för mer än två spelare eller att spelare inte ska låsas till det yngre laget. Alla dispensansökningar kostar 200 kr/per spelare man söker dispens för och faktureras föreningen i efterhand. Avgiften för dispensansökningar gäller oavsett om dispens beviljas eller avslås.
Alla dispenser behandlas enskilt och utifrån omständigheterna i den aktuella ansökan, men det finns ett par riktlinjer att förhålla sig till:

  • Dispensansökan för spelare som är mer än ett år äldre än åldersklassen som laget de ska spela i tillhör, godkänns inte med mindre än att det finns mycket särskilda skäl som ska redovisas väl.
  • Dispensansökan för mer än fem dispensspelare i samma lag godkänns normalt inte, om det inte finns mycket särskilda skäl som är väl redovisade. HF Syd anser att det är bättre för laget och motståndarlag om man anmäler laget till äldre åldersklass om man för att kunna spela behöver mer än fem dispensspelare.
    HF Syd kan godkänna upp till fem dispenser för ett lag, men förbehåller sig rätten att begränsa antalet spelare per match osv.
  • Åldersdispens utöver generell dispens kan godkännas av i huvudsak 2 anledningar:
    -Spelarens individuella behov
    - Lagets behov av spelare för att kunna delta i tävling
  • Ledare som fått dispens beviljad har ett stort ansvar för att använda beviljade dispenser på ett sportsligt och schysst sätt. Det är inte OK att använda dispenser för att få sportslig fördel!

- Belut om dispens blivit godkänd eller inte meddelas per mail till den mailadress som anges i ansökan. Vid godkänd dispens ska dispensbeslutet tas med till match och om motståndarlagets ledare begär det ska det visas upp (på papper eller digitalt via telefon/tablet). Beslut om godkänd dispens kan gälla för enstaka match, del av säsongen eller hela säsongen. HF Syd förbehåller sig rätten att begära in information löpande från lag/ledare som beviljats dispens.

- Underlåtelse att följa det som anges i dispensbeslut utfärdat av HF Syd eller missbruk av beviljad dispens kan leda till ett återkallande/ändring i beslut, av dispensen/dispenserna. Detta gäller även generella dispenser.

Ansökan om dispens görs här Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-12-04

Författare: Camilla Rohlén

Sammanställning av behandlade ansökningar om särskild/övrig dispens i Barn/ungdomsserier i HF Syd 23/24 --> Excel, 29.9 kB.
(filen uppdaterad 2023-10-17)

Not 1: Filen är en sammanställning av behandlade särskilda/övriga dispenser. Överåriga kan delta i match även via generell dispens. Se TBBU §3:7 A.

Not 2: Filen uppdateras oregelbundet och det är beslut från HF Syd som gäller som bevis på beviljad dispens.
Alla som fått en särskild/övrig dispensansökan beviljad har fått dispensbeslut av HF Syd som ska visas upp vid förfrågan. Beslut visat vid match gäller även om det ej finns med i sammanställningen.

Not 3: Domare/funktionär/annan ledare vid match kan och får inte hindra dispensspelare/överårig från att delta i match. Anser någon att ett lag/förening använt dispensspelare/överårig på ett felaktigt sätt utifrån dispensbeslut utfärdat av HF Syd eller om ledare inte kan visa upp dispensbeslut vid förfrågan, ska spelarna ändå tillåtas delta i matchen/matcherna.
Efter matchen ska den som anser att fel begåtts skicka skriftlig rapport till tavling@handbollsyd.se