Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Barn & ungdom

Utifrån RF:s Ny syn på träning och tävling

STYRKOR

Svensk handbolls tävlingsbestämmelser för barn och ungdomar är grundat på RF:s policy men ses samtidigt som ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras och förändras för bästa förutsättningar.

Vi har etablerat konceptet Handbollsfestival, en gränsöverskridande aktivitet över köns- och föreningsgränser med fokus på lekfullhet.

Konceptet Let’s Play har visat positiva resultat.

Konceptet Hand the Ball skapar förutsättningar för att möta barn och unga utanför traditionella handbollsmiljöer och etablerade föreningar. Fokus för konceptet ligger på att möta individen och att skapa trygghet, inkludering och rörelseglädje.

Såväl spelar- som tränarutbildningar har reviderats och moderniserats med fokus på glädje, prestation och kompetens.

Kombinationen av att vi arrangerat internationella mästerskap, för såväl damer som herrar, och att vi har positiva föredömen och profiler på elitnivå bidrar till att behålla en god rekrytering till handbollen.

Parahandboll har etablerats i samtliga distrikt och bedrivs i allt fler föreningar.

Beachhandboll växer bland barn och unga. I samband med detta har vi också anpassat de internationella reglerna till barn och unga och svenska värderingar.

UTMANINGAR

Vi har etablerat den nationella tävlingen Gjensidige USM för ungdomar, med cirka 600 startande lag från hela landet varje år. Utmaningen är att utveckla upplägget för framför allt de yngre klasserna för att nå fler matchtillfällen och färre utslagningar under året. Tävlingen har ställts in två år i rad på grund av coronapandemin. Med tanke på tävlingens betydelse för svensk handboll behöver vi vara redo att möta konsekvenserna av detta framöver.

Koncepten Handbollsfestival och Let’s Play behöver sättas i en gemensam struktur för vidare utveckling av vår verksamhet.

Vi fortsätter att sprida och ytterligare etablera koncepten Hand the Ball, Hand the Ball Challenge och Handboll Fitness.

Bristen på halltider utgör en stor utmaning för handbollen och tillväxten av vår idrott. Vi kan underlätta detta och utveckla vår verksamhet genom att etablera kortplanspel. Kortplanspel erbjuder ökad bollkontakt och kreativitet och kan användas som såväl introduktion för yngre samt att öppna upp för fler alternativ till motionshandboll.

Vi ser en förändring i Sveriges befolkning gällande bland annat åldersfördelning och kulturell bakgrund. Samtidigt ser vi också att ungdomar vill engagera sig men inte alltid i den struktur som idrotten idag erbjuder. Vi behöver fortsätta att utvecklas i takt med samhälleliga förändringar för att kunna fortsätta att erbjuda en verksamhet för alla.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!