Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Ett stärkt ledarskap

Utifrån RF:s Ett stärkt ledarskap

STYRKOR

Vi har ett heltäckande utbildningsmaterial för alla delar av vår verksamhet som, efter nyligen gjorda uppdateringar, tydligt hänger samman och skapar en röd tråd genom verksamheten.

Under senaste perioden har vi startat upp och genomfört ett antal webbinarier viket tagits emot mycket positivt.

Svenska Handbollförbundet har både kompetens och legtimering för att genomföra handbollens internationellt högsta utbildning, Master Coach.

Vi har utbildningskrav på såväl ledare som domare kopplat till alla våra tävlingsnivåer, både nationellt och internationellt. 

UTMANINGAR

Vi har behov av att modernisera och digitalisera utbildningarnas alla delar för att möta de presumtiva deltagarnas förväntningar och syn på hur en modern utbildning genomförs. Detta är också viktigt för att vara ett attraktivt val, och inte minst att attrahera unga ledare och domare till fortbildning. En utmaning finns i att möta behoven i hastighet och flexibilitet. Det påverkas även starkt av den plattform vi arbetar tillsammans med.

Vi har satt en inriktning som för oss fortfarande är en stor utmaning, att alla utbildningar skall innehålla delar av ledarskap och kommunikation. Det ser vi som grundläggande för att behålla och utveckla det positiva klimat som vi har inom vår idrott utifrån idrottens generella värderingar.

Vi är stolta över jämställdheten inom stora delar av vår verksamhet men behöver fortsatt arbeta för att uppnå jämställdhet även bland tränare och coacher. Vi har påbörjat utbildningar för att öka antalet kvinnor bland tränare och domare. Utmaningen ligger i att skapa en kontinuitet och få fler kvinnor att fortsätta till den högsta nivån av utbildning.

Vi ser det också som oerhört angeläget att behålla och engagera fler ungdomar, unga vuxna och kvinnliga ledare även som organisationsledare inom handbollen och idrotten i stort.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!