Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Utveckla handbollföreningen

Utifrån RF:s Den moderna föreningen engagerar

STYRKOR

Vår nya organisation med fem specialdistriktsidrottsförbund ger bättre förutsättningar för att stötta föreningsutvecklingen inom vår verksamhet.

Vi är en etablerad idrott i hela landet, med många starka föreningar som fungerar som noder.

Antalet utövare på alla nivåer, från bredd till elit, är jämställt fördelat mellan könen.

Vi har ett föreningsutvecklingsprogram i form av Grundstenen som komplement till övriga föreningsutvecklingsmaterial, som efter genomförda tester har visat dokumenterat varaktig effekt.

Vår idrott engagerar och inkluderar hela familjen vid alla typer av arrangemang och event på såväl lokal- och regional- som nationell nivå.

Handboll finns idag att se på webben från alla nivåer runt om i landet. Det har öppnat upp för nya sätt att engagera sig i föreningarna.

UTMANINGAR

Fortsätta att utveckla vår nya distriktsorganisation med etablerad och utökad samverkan.

Vi har många stora, kraftfulla föreningar som fortsätter att växa (urbanisering) och utvecklas i en snabbare. För oss blir utmaningen att stötta utvecklingen av övriga föreningar så att de kan närma sig den utvecklingstakt som sker i de större föreningarna, samt få en spridning av den kraft och kompetens som finns i dessa. 

Få behövande föreningar att anamma konceptet Grundstenen. Konceptet syftar till att etablera en över tid välfungerande förening, med en sund ekonomi, som står för demokratiskt ledarskap och kännetecknas av glädje, gemenskap, delaktighet och öppenhet.

Skapa och därefter implementera alternativ till Grundstenen som gör att fler föreningar genomlyser sin egen verksamhet för fortsatt utveckling. Allt för att nå nya målgrupper och skapa ett hållbart arbetssätt i föreningen, och inte minst kontinuerligt rekrytera nya ideella resurser till föreningen.

Få ännu fler föreningar att bredda sig genom att starta initiativ för parahandboll.

Vi står just nu i ett starkt utvecklingsskede för beachhandbollen. En fråga är om den fortsatt skall finnas i nuvarande föreningsstruktur eller exempelvis som sektion eller över tid som fristående förening. Den översyn och de förändringar som gjorts i tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser och övergångssystem öppnar fortsättningsvis för alla varianter av föreningsstruktur.

Hitta former för att attrahera och nyttja ungdomars vilja att bidra med ny kunskap och perspektiv inom delaktighet, inkludering och ett modernt ledarskap.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!