Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Antidoping/ren vinnare

Observera att: Varje enskild idrottare själv är ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Genom att göra den webbaserade antidopingutbildningen Ren Vinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar du ditt ansvar och lär dig vad som gäller. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år.

All information om antidoping samt dopingreglerna finns samlade på antidoping.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla handbollsspelare som tillhör en handbollsförening som är medlem i Svenska Handbollförbundet är skyldiga att lämna ett dopingprov när som helst och var som helst. Dopingtester utförs av Svensk Antidoping. Riksidrottsförbundet har även Skolverkets och Skolinspektionens stöd att testa RIG/NIU-elever under skoltid. Svensk Antidoping utför inga drogtester på skolans elever utan de genomför dopingkontroller på idrottsutövare i skolans miljö i syfte att motverka doping inom idrotten.

Svenska Handbollförbundet (SHF) är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och därmed även anslutna till RF:s regelverk inom antidoping. Riksidrottsförbundet är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping Code” och RF:s regelverk utgår från World Anti Doping Agency's (WADA's), där dopinglistan och dispensreglerna är två centrala styrdokument.

Dopinglistan

har tillkommit för att i möjligaste mån ge idrottsutövarna möjlighet att tävla på så lika villkor som möjligt, det vill säga att försvåra och förhindra fusk som bruk av prestationshöjande läkemedel (doping) innebär.

Dopinglistan/röd-gröna listan
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
WADA:s dopinglista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dispensreglerna

är till för att möjliggöra idrott även för den som på medicinsk grund måste använda läkemedel som finns på dopinglistan.

Dispens kan beviljas

  • Om du kan drabbas av betydande hälsoproblem ifall du inte tar läkemedlet.
  • Om läkemedlet inte har någon prestationshöjande effekt.
  • Om det inte finns några andra bra behandlingsalternativ.
  • Om användning av läkemedlet inte beror på biverkningar som följd av att du tidigare dopat dig.

Handbollsspelare som tävlar internationellt eller benämns "Hög nivå" ska ansöka om ordinär dispens (Therapeutic Use Exemption). "Hög nivå" inkluderar spelare som är uttagen till senior-, junior- eller ungdomslandslag samt spelare i SHE och Handbollsligan.

RF:s dispenskommitté (DispK) accepterar dispenser utfärdade av Internationella Handbollförbundet (IHF). Däremot accepterar INTE IHF dispenser utfärdade av RF:s DispK. Vi arbetar vidare för att få till stånd ett sådant förfarande men tills vidare rekommenderar SHF att spelare på "Hög nivå" ansöker om dispens direkt till IHF. Ansökan ska skickas in minst 21 dagar före det att dispensen ska börja gälla och spelaren måste ha dispensen beviljad för att medicinering säkert ska kunna påbörjas. Notera att ansökan till IHF ska skrivas på engelska inklusive översättning av genomförda medicinska tester. Spelaren tar hjälp av behandlande läkare, som vid osäkerhet gärna får vända sig till SHF:s konsultläkare i antidopingfrågor, se adresslista längst ner på denna sida.

För akut skada eller sjukdom som uppkommer "utanför kontorstid" där dopingklassat läkemedel behöver användas kan ansökan faxas till RF (08-699 61 86) eller IHF (0041-612 289 055). Notera att ansökan i orginal ändå måste skickas in på vanligt sätt.

Tävlande på övriga nivåer har generell dispens för alla dopingklassade läkemedel så länge spelaren kan styrka det medicinska behovet med ett läkarintyg (ej äldre än tre år) vid eventuell kontroll.

Här kan du ladda ned dispensansökan till IHF (Therapeutic Use Exemption) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dispensansökan skickas till tue@ita.sport.

Dispenser via Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vistelserapportering

Det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling om man inte vet var idrottaren befinner sig. Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka från att använda dopingmedel och att upptäcka doping. Därför finns kravet på vistelserapportering för vissa utvalda idrottare och föreningar. Här kan du läsa mer om den individuella Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive kollektiva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rapporteringen.

SF-rapporter

Dopingkommissionen begär även att Specialidrottsförbunden (SF) löpande ska lämna information om planerade träningsläger och övriga idrottsliga sammankomster som anordnas av SF på landslagsnivå.

I praktiken innebär denna skyldighet att alla 71 SF regelbundet ska rapportera planerade läger och samlingar på landslagsnivå (senior-, junior- och ungdomslandslag eller motsvarande). De inrapporterade uppgifterna är avgörande för planering och genomförande av dopingkontroller. Rapporten skickas via e-post till rapport@rf.se.

Svenska Handbollförbundets konsultläkare i antidopingfrågor

Hampus Luning, hampus.luning@vgregion.se

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!